« 4Moj 31:29 4 Księga Mojżeszowa 31:30 4Moj 31:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z połowice téż synów Izraelowych weźmiesz pięćdziesiątą głowę ludzi i z wołów i osłów i owiec, wszystkich zwierząt, i dasz je Lewitom, którzy czują na straży przybytku Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881A z połowy synów Izraelskich weźmiesz jedną część z pięciudziesiąt, z ludzi, z wołów, z osłów, i z owiec, i z wszelkiego bydła, i oddasz to Lewitom trzymającym straż w przybytku Pańskim.
3.GDAŃSKA.2017A z połowy synów Izraela weź po jednym z pięćdziesięciu z ludzi, wołów, osłów, owiec, słowem ze wszystkich zwierząt, i oddaj to Lewitom, którzy pełnią straż przy przybytku PANA.
4.CYLKOWZ połowy zaś "synów Israela" weźmiesz po jednemu wziętemu z pięćdziesięciu - z ludzi, z rogacizny, z osłów i z trzód, z wszelkiego bydła domowego - i oddasz to Lewitom trzymającym straż przy przybytku Wiekuistego."
5.KRUSZYŃSKIZ połowy należącej do synów Izraelowych, weźniesz na bok jednego na pięćdziesiąt z ludzi, z bydła, z osłów, z owiec i z wszelkiego bydła i dasz je lewitom, którzy strzegą Przybytku Bożego".
6.MIESESzaś z połowy [należnej] Synom Izraela weźmiesz jednego z [każdych] pięćdziesięciu z ludzi, rogacizny, osłów i trzody, z bydła wszelakiego, i oddasz je Lewitom, pełniącym straż u Przybytku Wiekuistego”.
7.TYSIĄCL.WYD5Z połowy [należnej reszcie] Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, z całego bydła, i dasz to lewitoms, którzy pełnią służbę w przybytku Pana.
8.BRYTYJKAZ połowy zaś, która przypadła synom izraelskim, weźmiesz po jednym z pięćdziesięciu, zarówno z ludzi, jak z bydła, jak z osłów, jak z owiec, ze wszystkich zwierząt domowych, i dasz je Lewitom, pełniącym służbę przy przybytku Pana.
9.POZNAŃSKAZ połowy zaś przeznaczonej dla synów Izraela weźmiesz po jednym wybranym z pięćdziesięciu ludzi, wołów, osłów, owiec i [w ogóle] wszelkiego bydła, i dasz to Lewitom, pełniącym straż przy Przybytku Jahwe.
10.WARSZ.PRASKANatomiast z części przeznaczonej dla synów Izraela oddzielisz jedną pięćdziesiątą część spośród ludzi, wołów, osłów, owiec oraz innych zwierząt i przekażesz lewitom, którzy mają pieczę nad przybytkiem Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś z połowy synów Israela weźmiesz po jednym z pięćdziesięciu z ludzi, z rogacizny, z osłów, z trzód i z wszelkiego domowego bydła i oddasz to Lewitom, którzy trzymają straż przy Przybytku WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do połowy przypadającej na synów Izraela, weź jedno na pięćdziesiąt, człowieka, bydlę, osła lub owcę, i przekaż Lewitom pełniącym obowiązki w przybytku PANA.