« 4Moj 31:31 4 Księga Mojżeszowa 31:32 4Moj 31:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A było plonu, który wojsko poimało, owiec po sześćkroć sto tysięcy, siedmdziesiąt i pięć tysięcy,
2.GDAŃSKA.1881A było onej korzyści z pozostałych łupów, które rozchwycił lud wojenny: Owiec sześć kroć sto tysięcy, i siedemdziesiąt tysięcy i pięć tysięcy;
3.GDAŃSKA.2017A zdobycz z pozostałego łupu, który zdobyli wojownicy, wynosiła sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy owiec;
4.CYLKOWA było owej zdobyczy, z pozostałości łupów, które zagrabił lud wojenny: owiec sześćkroć siedmdziesiąt pięć tysięcy;
5.KRUSZYŃSKIZe zdobyczy pozostałej, która została złupiona przez wojaków, było sześćset siedmdziesiąt pięć tysięcy owiec,
6.MIESESZdobycz zaś, [a mianowicie] pozostałość łupów, które zagrabił lud hufca wojennego, wynosiła: trzody [drobnej] – sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy,
7.TYSIĄCL.WYD5Zdobycz, którą wojownicy wzięli jako łup, składała się z sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy owiec,
8.BRYTYJKAZdobycz, stanowiąca resztki łupu, jaki zdobył lud wojenny, obejmowała: owiec sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy,
9.POZNAŃSKAA zdobycz, czyli to, co pozostało jako łup zdobyty przez zastępy wojska, wynosiła 675. 000. owiec,
10.WARSZ.PRASKANa całość łupów, które wojownicy zdobyli, składało się: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy owiec,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A było tej zdobyczy z pozostałości łupów, które zagrabił lud wojenny: Sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy owiec,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZdobycz, to jest to, co zachowało się jako łup walczących, obejmowała: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy owiec,