« 4Moj 31:44 4 Księga Mojżeszowa 31:45 4Moj 31:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I z osłów trzydzieści tysięcy, i piąci set,
2.GDAŃSKA.1881A osłów trzydzieści tysięcy i pięć set;
3.GDAŃSKA.2017Trzydzieści tysięcy pięćset osłów;
4.CYLKOWA osłów - trzydzieści tysięcy pięćset;
5.KRUSZYŃSKIz osłów: trzydzieści tysięcy pięćset,
6.MIESESosłów – trzydzieści tysięcy pięćset,
7.TYSIĄCL.WYD5trzydzieści tysięcy pięćset osłów
8.BRYTYJKAOsłów trzydzieści tysięcy pięćset,
9.POZNAŃSKA30. 500. osłów
10.WARSZ.PRASKAtrzydzieści tysięcy pięćset osłów
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.trzydzieści tysięcy pięćset osłów,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITtrzydzieści tysięcy pięćset osłów