« 4Moj 31:5 4 Księga Mojżeszowa 31:6 4Moj 31:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które posłał Mojżesz z Phineesem, synem Eleazara kapłana: naczynie téż święte i trąby na trąbienie dał mu.
2.GDAŃSKA.1881I wysłał je Mojżesz po tysiącu z każdego pokolenia na wojnę; posłał też z nimi Fineesa, syna Eleazara kapłana, na wojnę, a naczynia święte, i trąby do trąbienia były w ręku jego.
3.GDAŃSKA.2017I Mojżesz wysłał ich na wojnę po tysiącu z każdego pokolenia; posłał też z nimi Pinchasa, syna kapłana Eleazara, na wojnę, a w jego ręku były święte sprzęty i trąby sygnałowe.
4.CYLKOWI wyprawił ich Mojżesz po tysiącu z pokolenia na wojnę, ich i Pinchasa, syna Elazara, kapłana wojskowego, a przybory święte i trąby na trwogę w ręku jego.
5.KRUSZYŃSKIPosłał ich Mojżesz po tysiąc na pokolenie na wojnę, ich i Pinhasa, syna Eleazara, kapłana, który miał w swojem ręku naczynia święte i trąby alarmowe.
6.MIESESMojżesz wysłał ich po tysiącu z każdego pokolenia, jako hufiec na wyprawę, ich, oraz Piněchasa, syna kapłana Eleazara, – na wyprawę, – [który miał] przybory święte oraz surmy do trąbienia w ręku swojem [przy sobie].
7.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz posłał po tysiącu ludzi z każdego pokolenia na wojnę. Razem z nimi [wysłał] Pinchasa, syna kapłana Eleazara, i przedmioty święte oraz trąby sygnałowe.
8.BRYTYJKAI wyprawił ich Mojżesz po tysiącu na plemię do boju, wraz z Pinechasem, synem Eleazara, kapłana, mającym przy sobie święte naczynia i surmy bojowe.
9.POZNAŃSKAPo tysiącu z każdego pokolenia wysłał więc Mojżesz na wojnę, a wraz z nimi Pinchasa, syna kapłana Eleazara, który w ręku niósł przedmioty święte i trąby do wygrywania fanfar.
10.WARSZ.PRASKAWysłał tedy Mojżesz do walki po tysiąc ludzi z każdego pokolenia, ich oraz Pinchasa, syna kapłana Eleazara, który zabrał ze sobą święte naczynia i trąby wojenne.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po tysiącu z każdego pokolenia wyprawił ich Mojżesz na wojnę; ich oraz Pinchasa, syna kapłana wojskowego Elazara, a w jego ręku święte przybory oraz trąby na trwogę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz wysłał ich do walki - po tysiącu z każdego plemienia - razem z synem kapłana Eleazara, Pinechasem, zaopatrzonym w święte sprzęty i trąby do sygnałów bojowych.