« 4Moj 32:13 4 Księga Mojżeszowa 32:14 4Moj 32:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A oto wy, prawi, powstaliście miasto ojców waszych, rozmnożenie i wychowanie ludzi grzesznych, abyście przyczynili zapalczywości Pańskiéj przeciw Izraelowi.
2.GDAŃSKA.1881A oto, wy powstaliście miasto ojców waszych, plemię ludzi grzesznych, abyście jeszcze przyczynili gniewu zapalczywości Pańskiej przeciwko Izraelowi.
3.GDAŃSKA.2017A oto powstaliście w miejsce waszych ojców jako plemię grzesznych ludzi, aby jeszcze bardziej wzmóc zapalczywość gniewu PANA przeciw Izraelowi.
4.CYLKOWA oto powstaliście w ślad ojców waszych, płód ludzi występnych, aby powiększyć jeszcze zapalczywość gniewu Wiekuistego na Israela,
5.KRUSZYŃSKII oto wy zajmujecie miejsce ojców waszych, odrośle ludzi grzesznych, aby jeszcze powiększyć zapalność gniewu Bożego przeciwko Izraelowi.
6.MIESESA wy oto powstaliście miasto ojców waszych, jako ród ludzi grzesznych, ażeby zasilać jeszcze zapalczywość gniewu Wiekuistego na Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5A teraz stanęliście zamiast przodków waszych jako grzeszne potomstwo, by spotęgować gniew Pana przeciw Izraelowi.
8.BRYTYJKAA oto teraz wystąpiliście z kolei wy zamiast waszych ojców, potomstwo grzesznych ludzi, aby jeszcze wzmóc żar gniewu Pana na Izraela.
9.POZNAŃSKAWy zatem kroczycie śladami swych ojców jako plemię ludzi występnych, by wzmóc jeszcze zapalczywość gniewu Jahwe przeciw Izraelowi.
10.WARSZ.PRASKAA teraz oto wy chcecie iść śladami waszych ojców jako ich grzeszni potomkowie, żeby jeszcze bardziej nasilił się gniew Jahwe przeciw Izraelowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto weszliście w ślad waszych ojców płodzie występnych ludzi, aby jeszcze powiększyć zapalczywość gniewu WIEKUISTEGO na Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016A teraz wy się zjawiacie w miejsce waszych ojców, wy, pomiot grzesznych ludzi, aby tym bardziej wzmóc gniew PANA względem Izraela!