« 4Moj 32:25 4 Księga Mojżeszowa 32:26 4Moj 32:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dziatki nasze i niewiasty i bydła i dobytki zostawiemy w miastach Galaad,
2.GDAŃSKA.1881Dziatki nasze, i żony nasze, stada nasze, i wszystkie bydła nasze, zostaną tu w mieściech Galaadzkich;
3.GDAŃSKA.2017Nasze dzieci, nasze żony, nasze trzody i całe nasze bydło pozostaną tu, w miastach Gileadu;
4.CYLKOWDzieci nasze, żony nasze, stada nasze i wszystkie bydło nasze pozostaną tam, w miastach Gileadu;
5.KRUSZYŃSKINasze dzieci, nasze żony, stada nasze i wszystko bydło nasze pozostanie tutaj w miastach Galaadu;
6.MIESESDziatwa nasza i żony nasze, stada nasze i wszystko bydło nasze pozostaną tam w miastach Gileadu,
7.TYSIĄCL.WYD5Nasze dzieci, żony, nasze trzody i całe bydło pozostaną tu w miastach Gileadu.
8.BRYTYJKANasze dzieci, nasze żony, nasze stada i wszystko nasze bydło pozostaną tam, w miastach Gileadu,
9.POZNAŃSKANasze dzieci, żony, stada i całe nasze bydło pozostanie tam, w miastach Gileadu,
10.WARSZ.PRASKANasze dzieci, kobiety i trzody, i cały nasz dobytek zostaną tu, w osiedlach Gileadu,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nasze dzieci, nasze żony, nasze stada i całe nasze bydło pozostaną tam, w miastach Gileadu,
12.EIB.BIBLIA.2016Nasze dzieci i żony, nasz dobytek i całe bydło zostawimy w miastach Gileadu,