« 4Moj 32:27 4 Księga Mojżeszowa 32:28 4Moj 32:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przykazał tedy Mojżesz Eleazarowi kapłanowi, i Jozuemu, synowi Nun, i książętom domów wedle pokolenia Izraelowego, i rzekł do nich:
2.GDAŃSKA.1881I przykazał o nich Mojżesz Eleazarowi kapłanowi, i Jozuemu, synowi Nunowemu, i książętom ojców pokoleń synów Izraelskich,
3.GDAŃSKA.2017I Mojżesz wydał rozkaz o nich kapłanowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna, i naczelnikom spośród ojców pokoleń synów Izraela;
4.CYLKOWI polecił ich Mojżesz Elazarowi, kapłanowi, i Jehoszuemu, synowi Nuna, i naczelnikom rodowym pokoleń synów Israela, -
5.KRUSZYŃSKITedy Mojżesz wydał odnośnie do nich rozkaz Eleazarowi kapłanowi i Jozuemu, synowi Nuna, tudzież przełożonym rodów pokoleń synów Izraelowych,
6.MIESESZaczem Mojżesz polecił kapłanowi Eleazarowi i Jozuemu, synowi Nuna, oraz naczelnikom rodów Synów Izraela, –
7.TYSIĄCL.WYD5Wydał więc Mojżesz rozporządzenie kapłanowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna, i głowom rodów pokoleń izraelskich.
8.BRYTYJKAI wydał Mojżesz w ich sprawie rozkaz Eleazarowi, kapłanowi, i Jozuemu, synowi Nuna, i naczelnikom rodów plemion izraelskich,
9.POZNAŃSKAWtedy Mojżesz w ich sprawie wydał polecenie kapłanowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna, i naczelnikom rodowych pokoleń izraelskich,
10.WARSZ.PRASKAWydał tedy Mojżesz odpowiednie polecenie kapłanowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna, i przywódcom poszczególnych rodów, tworzących pokolenia synów Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Mojżesz polecił ich Elazarowi, kapłanowi i Jezusowi, synowi Nuna oraz rodowym naczelnikom pokoleń synów Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016Po tym zapewnieniu Mojżesz wydał w ich sprawie rozkaz kapłanowi Eleazarowi i Jozuemu, synowi Nuna, oraz naczelnikom rodów plemion Izraela: