« 4Moj 33:43 4 Księga Mojżeszowa 33:44 4Moj 33:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA z Obot przyszli są do Jeabarym, jeż to jest na krajoch Moabickich.
2.WUJEK.1923A z Oboth przyszli do Jeabarym, które jest na granicach Moabitów.
3.GDAŃSKA.1881A ruszywszy się z Obot, położyli się obozem przy pagórkach Abarym, na granicy Moabskiej.
4.GDAŃSKA.2017Wyruszyli z Obot i rozbili obóz w Ijje-Abarim, na granicy Moabu.
5.CYLKOWI wyruszyli z Oboth, i stanęli obozem w Ije-Abarym, na granicy Moabu;
6.KRUSZYŃSKIWyruszyli z Oboth i stanęli obozem w Ije-Abarim na granicy Moabu.
7.MIESESwyruszyli z Obotu i rozłożyli się obozem w Ijjēhaabarimie [Ijjē-Haăbarim] na granicy Moabu;
8.TYSIĄCL.WYD5Wyruszyli następnie z Obot i rozbili obóz w Ijje-Haabarim, na granicy Moabu.
9.BRYTYJKAPotem wyruszyli z Obot i rozłożyli się obozem w Ijje-Haabarim na granicy Moabu.
10.POZNAŃSKAI wyruszyli z Obot, i rozbili obóz w Ijje ha-Abarim na granicy Moabu.
11.WARSZ.PRASKAa wyszedłszy z Obot, zatrzymali się w Ijje–Haabarim, już na granicy Moabu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wyruszyli z Oboth i stanęli obozem w Ije–Abarym, na granicy Moabu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem wyruszyli z Obot i rozłożyli się obozem w Ije-Haabarim na granicy Moabu.