« 4Moj 33:45 4 Księga Mojżeszowa 33:46 4Moj 33:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA odtąd wyszedwszy stany zastawili w Elmondeblataim.
2.WUJEK.1923Zkąd wyszedłszy, stanęli obozem w Helmondeblathaim.
3.GDAŃSKA.1881A ruszywszy się z Dybon Gat, położyli się obozem w Helmon Dyblataim.
4.GDAŃSKA.2017Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim.
5.CYLKOWI wyruszyli z Dybon-Gad, i stanęli obozem w Almon-Dyblathajma;
6.KRUSZYŃSKIWyruszyli z Dibon-Gad i stanęli obozem w Almon-Diblathaim.
7.MIESESwyruszyli z Dibongadu i rozłożyli się obozem w Almondiblatajemie [Almon-Diblatajěma];
8.TYSIĄCL.WYD5Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim.
9.BRYTYJKAPotem wyruszyli z Dibon-Gad i rozłożyli się obozem w Almon-Diblataim.
10.POZNAŃSKAI wyruszyli z Dibon-Gad, i rozbili obóz w Almon-Diblatajim.
11.WARSZ.PRASKApo czym wyszedłszy z Dibon–Gad zatrzymali się w Almon–Diblataim.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wyruszyli z Dybon–Gad i stanęli obozem w Almon–Dyblatajm.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem wyruszyli z Dibon-Gad i rozłożyli się obozem w Almon-Diblataim.