« 4Moj 4:34 4 Księga Mojżeszowa 4:35 4Moj 4:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Od trzydziestu lat i wyżéj aż do pięćdziesiątego roku, wszystkie, którzy wchodzą na posługę przybytku przymierza.
2.GDAŃSKA.1881Od tych, którym było trzydzieści lat i wyżej, i aż do tych, którym było pięćdziesiąt lat, którzy sposobni będąc ku tej pracy mogliby usługować przy namiocie zgromadzenia.
3.GDAŃSKA.2017Tych będących w wieku od trzydziestu lat wzwyż aż do lat pięćdziesięciu, którzy byli zdolni do tej pracy, aby mogli pełnić służbę przy Namiocie Zgromadzenia.
4.CYLKOWOd wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat, wszystkich wstępujących w szeregi dla pełnienia posług w przybytku zboru.
5.KRUSZYŃSKIpoczynając od trzydziestego roku i wzwyż aż do pięćdziesiątego roku wszystkich przystępujących do spełnienia służby w namiocie zgromadzenia.
6.MIESESod liczącego lat trzydzieści wzwyż, aż do liczącego lat pięćdziesiąt, każdego, który występuje z hufcem, gwoli [pełnieniu] służby przy Namiocie Obecności.
7.TYSIĄCL.WYD5ludzi w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, wszystkich zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania.
8.BRYTYJKAOd trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, do pracy w Namiocie Zgromadzenia.
9.POZNAŃSKAod trzydziestego roku życia wzwyż aż do pięćdziesiątego, wszystkich zdatnych do boju, aby pełnili służbę w Namiocie Zjednoczenia.
10.WARSZ.PRASKAod trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich nadających się do pełnienia służby lub wykonywania pewnych czynności w Namiocie Spotkania.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.od wieku lat trzydziestu i wyżej do lat pięćdziesięciu; wszystkich wstępujących w szeregi do pełnienia posług w Przybytku Zboru.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITmężczyzn od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, zdolnych do prac przy namiocie spotkania.