« 4Moj 5:18 4 Księga Mojżeszowa 5:19 4Moj 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poprzysięże ją i rzecze: Jeźli nie spał mąż obcy z tobą, i jeźliś nie jest splugawiona opuściwszy łoże małżonkowe, nie zaszkodząć te wody bardzo gorzkie, w którem klątew nakładł.
2.GDAŃSKA.1881I poprzysięże ją kapłan, i rzecze do niewiasty: Jeźli nie spał kto inszy z tobą, a jeźliś się nie uniosła w grzech nieczysty przy mężu swym, bądź nienaruszona od tej wody gorzkiej przeklęstwa;
3.GDAŃSKA.2017I kapłan zaprzysięgnie ją, i powie do kobiety: Jeśli nie położył się z tobą inny mężczyzna i jeśli nie dopuściłaś się grzechu nieczystości wobec swego męża, to bądź nietknięta przez tę wodę gorzką niosącą przekleństwa;
4.CYLKOWI zaklnie ją kapłan i rzeknie do niewiasty: jeżeli nie obcował nikt z tobą, a nie wykroczyłaś zbezczeszczeniem przeciw mężowi twemu, - nienaruszona bądź od tej wody goryczy, klątwy;
5.KRUSZYŃSKIKapłan zaprzysięże ją i rzecze do niewiasty: Jeżeli nie leżał z tobą żaden mężczyzna i jeśliś nie uległa, popełniając nieczystość, gdy jesteś pod władzą swego męża, bądź uchronioną od wody gorzkiej, sprowadzającej przekleństwo.
6.MIESESi kapłan zaprzysięgnie ją i przemówi do kobiety tej: „Jeżeli nie obcował z tobą nikt, jeżeliś nie zbłądziła ku nieczystości [w czasie], gdy ty masz małżonka swego, – pozostań nieskażoną przez gorzką wodę tę, ściągającą klątwę.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zaprzysięgnie kobietę i powie do niej: Jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z tobą nie obcował i jeśli się z innym nie splamiłaś nieczystością względem swego męża, wówczas woda gorzka, niosąca klątwę, nie przyniesie ci szkody.
8.BRYTYJKAI zaprzysięgnie kapłan tę kobietę, i powie do niej: Jeżeli nie obcował z tobą inny mężczyzna i jeżeli nie byłaś niewierną swemu mężowi, i nie stałaś się nieczystą, to niech ta gorzka woda przekleństwa nie przyniesie ci szkody.
9.POZNAŃSKAZ kolei kapłan zaprzysięże kobietę, mówiąc do niej: - Jeśli żaden mężczyzna nie obcował z tobą, jeśli zatem nie wykroczyłaś nieczystością przeciw swemu mężowi, pozostań nietknięta przez tę wodę gorzką, wodę klątwy.
10.WARSZ.PRASKANastępnie zaprzysięgnie kapłan kobietę, mówiąc jej tak: Jeżeli nie obcował z tobą żaden mężczyzna, jeżeli ty, pozostając pod władzą twego męża, nie odwróciłaś się od niego, aby się splamić obcowaniem z innym, to bądź zachowana od zgubnego działania gorzkiej wody, która sprowadza przekleństwo.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem kapłan ją zaklnie i powie do niewiasty: Jeżeli nikt z tobą nie obcował, zatem nie wykroczyłaś zbezczeszczeniem przeciw twojemu mężowi bądź nienaruszona od tej wody goryczy i klątwy.
12.EIB.BIBLIA.2016Następnie kapłan zaprzysięgnie kobietę: Jeśli nie obcował z tobą żaden inny mężczyzna i jeśli nie uległaś nieczystości, będąc w związku z mężem, to niech ci nie zaszkodzi ta gorzka woda przekleństwa.