« 4Moj 5:5 4 Księga Mojżeszowa 5:6 4Moj 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mów do synów Izraelowych: Mąż albo niewiasta, gdy uczynią ze wszystkich grzechów, które się zwykły ludziom przygadzać, a przez niedbałość przestąpią przykazanie Pańskie, i zgrzeszą,
2.GDAŃSKA.1881Powiedz synom Izraelskim: Mąż albo niewiasta, gdyby popełnili jakikolwiek grzech ludzki, dopuściwszy się występku przeciwko Panu, a byłaby winna ona dusza:
3.GDAŃSKA.2017Powiedz synom Izraela: Jeśli mężczyzna lub kobieta popełnią jakikolwiek grzech ludzki, popełniając występek przeciwko PANU, a ta osoba byłaby winna;
4.CYLKOW"Powiedz synom Israela: jeżeliby mężczyzna albo niewiasta popełnili jakikolwiek grzech przeciw człowiekowi, dopuściwszy się tém występku przeciw Wiekuistemu, - a winną by była dusza ona, -
5.KRUSZYŃSKI"Powiedz synom Izraelowym: Mężczyzna, albo niewiasta, gdy popełnią jakikolwiek grzech względem bliźniego, dopuszczają się winy względem Boga, stając się sami odpowiedzialnymi,
6.MIESES„Rzeknij do Synów Izraela: „Mężczyzna, lub kobieta, jeżeli popełnią jakiekolwiek uchybienia ludzkie [jakie popełniają ludzie], dopuszczając się sprzeniewierzenia wobec Wiekuistego, czem osoba owa na siebie ściągnie winę, –
7.TYSIĄCL.WYD5Powiedz Izraelitom: jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiegoś grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta ponosi winę.
8.BRYTYJKAPowiedz do synów izraelskich: Jeżeli mężczyzna albo kobieta popełnią jakikolwiek grzech wobec człowieka, to sprzeniewierzają się wobec Pana. Gdy tacy ludzie obciążą się tą winą,
9.POZNAŃSKA- powiedz synom Izraela: Jeśli mężczyzna albo kobieta popełnią jakiś grzech, jak się to zdarza u ludzi, sprzeniewierzając się w ten sposób Jahwe, taki człowiek obciąża się winą.
10.WARSZ.PRASKAGdyby ktoś, mężczyzna lub kobieta, dopuścił się wykroczenia także przeciw Jahwe, popełniając jeden z tych grzechów, których zwykli dopuszczać się ludzie i został uznany za winnego,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedz synom Israela: Jeśli mężczyzna, albo niewiasta popełnili jakikolwiek grzech przeciwko człowiekowi, dopuszczając się tym występku przeciwko WIEKUISTEMU i byłaby winną ta dusza,
12.EIB.BIBLIA.2016Przekaż synom Izraela: Jeśli mężczyzna albo kobieta popełnią jakiś grzech, który może zdarzyć się człowiekowi, i sprzeniewierzą się przez to PANU, to obciążą się w ten sposób winą.