« 4Moj 7:88 4 Księga Mojżeszowa 7:89 4Moj 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy wchodził Mojżesz do przybytku przymierza, aby się radził wyrocznice, słyszał głos mówiącego do siebie z ubłagalnie, która była nad skrzynią świadectwa między dwiema Cherubiny, zkąd téż mawiał do niego.
2.GDAŃSKA.1881A gdy Mojżesz wchodził do namiotu zgromadzenia, by się rozmawiał z Bogiem, tedy słyszał głos mówiącego do siebie z ubłagalni, która była nad skrzynią świadectwa, między dwiema Cheruby, a stamtąd mawiał do niego.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Mojżesz wchodził do Namiotu Zgromadzenia, aby rozmawiać z Bogiem, wtedy słyszał głos mówiącego do niego z przebłagalni, która była nad arką świadectwa, spomiędzy dwóch cherubinów. I przemawiał do niego.
4.CYLKOWA gdy wchodził Mojżesz do przybytku zboru, aby mówiono z nim, słyszał wtedy głos przemawiający doń z ponad wieka, co nad arką świadectwa, z pośród dwu cherubów; a tak przemawiał do niego...
5.KRUSZYŃSKIGdy Mojżesz wchodził do namiotu zgromadzenia, aby rozmawiać z Bogiem, słyszał głos przemawiający do niego z ponad ubłagalni, która jest nad arką świadectwa pomiędzy dwoma cherubinami. Przemawiał do niego.
6.MIESESIlekroć Mojżesz wstępował do Namiotu Obecności, ażeby On rozmawiał z nim, słyszał on głos, rozlegający się ku niemu z nad nakrywy, znajdującej się na Arce Przymierza, z pośród obu cherubów [kěrūb], – [którym] On rozmawiał z nim.
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy Mojżesz wchodził do Namiotu Spotkania, by rozmawiać z Nim, słyszał mówiący do niego głos znad przebłagalni, która była nad Arką Świadectwa pomiędzy dwoma cherubami. Tak mówił do niego.
8.BRYTYJKAA gdy Mojżesz wchodził do Namiotu Zgromadzenia, aby rozmawiać z Nim, usłyszał głos mówiący do niego znad wieka, które było na Skrzyni Świadectwa, spomiędzy dwóch cherubów; i przemówił do niego.
9.POZNAŃSKAKiedy Mojżesz wchodził do Namiotu Zjednoczenia na rozmowę [z Bogiem], wtedy słyszał głos przemawiający do niego znad Płyty Przebłagania, spoczywającej na Arce Świadectwa, spomiędzy dwóch Cherubów. I [Bóg] przemawiał do niego.
10.WARSZ.PRASKAKiedy Mojżesz wszedł do Namiotu Spotkania, żeby rozmawiać z Jahwe, usłyszał głos, który dochodził do niego znad przebłagalni, umieszczonej nad Arką Świadectwa, między dwoma cherubinami. Głos przemawiał [do niego].
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Mojżesz wchodził do Przybytku Zboru, aby z nim mówił wtedy z ponad wieka, które jest nad Arką Świadectwa, z pośród dwóch cherubów słyszał głos, który do niego przemawiał. Tak do niego przemawiał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, aby rozmawiać z Nim, usłyszał głos przemawiający do niego znad pokrywy przebłagania, umieszczonej na skrzyni Świadectwa, spomiędzy dwóch cherubów.