« 4Moj 7:89 4 Księga Mojżeszowa 8:1 4Moj 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Potem Pan rzekł do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy:
4.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
5.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
6.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
7.TYSIĄCL.WYD5Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
8.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
9.POZNAŃSKAI rzekł Jahwe do Mojżesza:
10.WARSZ.PRASKAI przemówił Jahwe do Mojżesza w te słowa:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: