« 4Moj 8:11 4 Księga Mojżeszowa 8:12 4Moj 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lewitowie téż położą ręce swe na głowy wołów, z których jednego uczynisz za grzech, a drugiego na całopalenie Pańskie, abyś się modlił za nimi.
2.GDAŃSKA.1881Lewitowie zaś będą kłaść ręce swe na głowy onych cielców, a ofiarować będziesz jednego za grzech, a drugiego na ofiarę całopalenia Panu ku oczyszczeniu Lewitów.
3.GDAŃSKA.2017Lewici zaś położą swoje ręce na głowy cielców. Ty złożysz jednego na ofiarę za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną dla PANA, aby dokonać przebłagania za Lewitów.
4.CYLKOWLewici zaś położą ręce swe na głowy cielców; poczém spełnisz jednym ofiarę zagrzeszną, a drugim całopalenie Wiekuistemu, dla oczyszczenia Lewitów;
5.KRUSZYŃSKILewici włożą swoje ręce na głowę ciołków, a ty złożysz jednego na ofiarę za grzech, a jednego na całopalenie dla Pana, aby dokonać oczyszczenia nad lewitami.
6.MIESESLewici znów położą ręce swoje na głowy tych wołów; – ty zaś uczyń [z nich] jednego ofiarą zagrzeszną, a drugiego ofiarą całopalną ku czci Wiekuistego, ażeby rozgrzeszyć Lewitów.
7.TYSIĄCL.WYD5Lewici włożą ręce na głowy cielców, a ty jednego z nich złożysz na ofiarę przebłagalną, a drugiego jako całopalenie dla Pana, by w ten sposób dokonać nad lewitami obrzędu przebłagania.
8.BRYTYJKALewici zaś położą swoje ręce na głowy cielców, ty złożysz jednego na ofiarę za grzech, a drugiego na ofiarę całopalną dla Pana, aby dokonać przebłagania za Lewitów.
9.POZNAŃSKALewici włożą ręce na głowy cieląt. Ty zaś jedno z nich ofiarujesz na przebłaganie, a drugie na całopalenie dla Jahwe, celem dokonania obrzędu zadośćuczynienia za lewitów.
10.WARSZ.PRASKAPotem lewici położą swoje ręce na głowach cielców, a ty ofiarujesz jednego z nich na przebłaganie za grzechy, a drugiego jako całopalenie dla Jahwe, aby dokonać w ten sposób obrzędu przebłagania za grzechy lewitów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Lewici położą swoje ręce na głowy cielców, po czym spełnisz jednym ofiarę zagrzeszną, a drugim całopalenie dla WIEKUISTEGO, w celu oczyszczenia Lewitów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLewici z kolei położą swoje ręce na głowach cielców. Kiedy to uczynią, złożysz PANU jednego cielca na ofiarę za grzech, a drugiego w ofierze całopalnej, dla dokonania przebłagania za Lewitów.