« 4Moj 8:13 4 Księga Mojżeszowa 8:14 4Moj 8:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odłączysz z pośrodku synów Izraelowych, aby byli moi.
2.GDAŃSKA.1881I odłączysz Lewity z pośród synów Izraelskich, i będą moimi Lewitowie.
3.GDAŃSKA.2017W ten sposób oddzielisz Lewitów spośród synów Izraela i Lewici będą należeć do mnie.
4.CYLKOWI tak oddzielisz Lewitów z pośród synów Israela, a będą Moimi Lewici;
5.KRUSZYŃSKIWydzielisz lewitów z pośród synów Izraelowych i będą lewici moimi;
6.MIESESi wydzielisz Lewitów z pośród Synów Izraela, ażeby Lewici [odtąd] należeli do Mnie,
7.TYSIĄCL.WYD5Wyodrębnij lewitów spośród Izraelitów, gdyż oni do Mnie należą.
8.BRYTYJKAI tak oddzielisz Lewitów spośród synów izraelskich, i Lewici będą należeć do mnie.
9.POZNAŃSKAW ten sposób wyłączysz lewitów spośród synów Izraela, aby jako lewici należeli do mnie.
10.WARSZ.PRASKAWyłączysz spośród synów Izraela wszystkich lewitów i będą oni należeć do Mnie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak oddzielisz Lewitów spośród synów Israela i Lewici będą Moimi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób wydzielisz ich spośród synów Izraela - i Lewici będą należeli do Mnie.