« 4Moj 8:7 4 Księga Mojżeszowa 8:8 4Moj 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wezmą wołu z stad, i mokrą ofiarę jego, białą mąkę oliwą zaczynioną, a wołu drugiego z stada ty weźmiesz za grzech.
2.GDAŃSKA.1881Potem wezmą cielca młodego, z ofiarą jego śniedną, mąki pszennej, zagniecionej z oliwą, a cielca młodego drugiego weźmiesz na ofiarę za grzech.
3.GDAŃSKA.2017Następnie niech wezmą młodego cielca wraz z jego ofiarą pokarmową z mąki pszennej zmieszanej z oliwą, drugiego zaś młodego cielca weźmiesz na ofiarę za grzech.
4.CYLKOWI niechaj wezmą cielca młodego z ofiarą jego śniedną - mąki przedniej, zaczynionej oliwą; drugiego zaś cielca młodego weźmiesz sam - na ofiarę zagrzeszną.
5.KRUSZYŃSKIWezną młodego ciołka na całopalenie wraz z jego ofiarą z mąki wyborowej ugniecionej z oliwą; i weźniesz drugiego młodego ciołka na ofiarę za grzech.
6.MIESES[Potem] młodego wezmą cielca, wraz z ofiarą jego śniedną z mąki przedniej, zaczynionej oliwą, ty zaś drugiego młodego weźmiesz cielca, – na ofiarę zagrzeszną.
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie wezmą młodego cielca ze stada i należącą do tego ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaprawionej oliwą; ty zaś weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną.
8.BRYTYJKAPotem niech wezmą cielca wraz z jego ofiarą z pokarmów, to jest przedniej mąki zaczynionej oliwą, drugiego zaś cielca weźmiesz ty na ofiarę za grzech.
9.POZNAŃSKAPotem wezmą młode cielę wraz z ofiarą z mąki zagniecionej z oliwą. Drugie cielę weźmiesz [sam] na ofiarę przebłagalną.
10.WARSZ.PRASKAPotem niech złożą ofiarę całopalenia z cielca, a mąkę zmieszaną z oliwą – jako ofiarę z potraw. Ty zaś weźmiesz drugiego cielca i złożysz go na ofiarę przebłagalną za grzechy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech też wezmą młodego cielca z jego ofiarą z pokarmów przednią mąką zaczynioną oliwą, zaś drugiego młodego cielca weźmiesz sam na ofiarę zagrzeszną.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie niech wezmą jednego młodego cielca wraz z jego ofiarą z pokarmów - z najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą - a także drugiego młodego cielca - tego weźmiesz na ofiarę za grzech.