« 4Moj 9:16 4 Księga Mojżeszowa 9:17 4Moj 9:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy był odjęty obłok, który okrywał przybytek, tedy się ruszali synowie Izraelowi: a na miejscu, kędy stanął obłok, tam się obozem położyli.
2.GDAŃSKA.1881A gdy się podnaszał obłok od namiotu, tedy się ruszali synowie Izraelscy; a gdziekolwiek stawał obłok, tamże stanowili obóz synowie Izraelscy.
3.GDAŃSKA.2017A gdy obłok unosił się znad namiotu, wtedy synowie Izraela wyruszali, a gdziekolwiek obłok zatrzymał się, tam synowie Izraela rozbijali obóz.
4.CYLKOWA zaledwie wznosił się obłok z nad przybytku, śladem jego wyruszali synowie Israela; w miejscu zaś, gdzie stawał obłok, tam stawali obozem i synowie Israela.
5.KRUSZYŃSKIStosownie do tego, gdy obłok unosił się nad namiotem, wyruszali synowie Izraela, a na miejscu, gdzie obłok się zatrzymywał, tam rozkładali obóz synowie Izraela.
6.MIESESIlekroć unosił się obłok z nad Namiotu, wyruszali potem Synowie Izraela, a w miejscu, w którem obłok spoczął, tam rozkładali się obozem Synowie Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5Kiedy obłok podnosił się nad przybytkiem, Izraelici zwijali obóz, a w miejscu, gdzie się zatrzymał, rozbijali go znowu.
8.BRYTYJKAA ilekroć obłok wznosił się znad Namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim, a w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem.
9.POZNAŃSKASkoro jednak obłok uniósł się w górę znad Namiotu, w ślad za nim ruszali synowie Izraela. W tym zaś miejscu, nad którym zatrzymywał się obłok, synowie Izraela stawali obozem.
10.WARSZ.PRASKAKiedy obłok unosił się znad namiotu, synowie Izraela zwijali obozowisko
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zaledwie obłok wznosił się znad Przybytku synowie Israela ruszali jego śladem; zaś w miejscu, gdzie obłok stawał tam synowie Israela także stawali obozem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITIlekroć ten obłok unosił się znad namiotu, Izraelici wyruszali w drogę, tam zaś, gdzie obłok osiadał, Izraelici stawali obozem.