« 4Moj 9:18 4 Księga Mojżeszowa 9:19 4Moj 9:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźli się trafiło, że przez długi czas trwał nad nim, byli synowie Izraelowi na strażach Pańskich, a nie ruszali się,
2.GDAŃSKA.1881A gdy trwał obłok nad przybytkiem przez wiele dni, tedy odprawowali synowie Izraelscy straż Panu, a nie ruszali się.
3.GDAŃSKA.2017A kiedy obłok pozostawał nad przybytkiem przez wiele dni, wtedy synowie Izraela przestrzegali rozkazu PANA i nie wyruszali.
4.CYLKOWA choć zostawał obłok nad przybytkiem przez dłuższy czas, to jednak przestrzegali synowie Israela straży Wiekuistego, a nie wyruszali.
5.KRUSZYŃSKIW miarę tego, jak przedłużał się przez wiele dni obłok nad Przybytkiem, synowie Izraelowi wypełniali rozporządzenia Boże i nie wyruszali.
6.MIESESJeżeli obłok nad Przybytkiem przedłużał [pobyt swój] przez czas dłuższy, przestrzegali Synowie Izraela obowiązków [nałożonych przez] Wiekuistego i nie wyruszali.
7.TYSIĄCL.WYD5Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici, posłuszni rozkazowi Pana, nie zwijali obozu.
8.BRYTYJKANawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali.
9.POZNAŃSKANawet gdy obłok zatrzymał się nad Przybytkiem na bardzo długi czas, synowie Izraela wiernie pełnili straż na cześć Jahwe i nie wyruszali w drogę.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli zdarzyło się, że obłok pozostawał dłużej nad przybytkiem, synowie Izraela okazywali posłuszeństwo Jahwe i nie ruszali się z miejsca.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I choć obłok zostawał nad Przybytkiem przez dłuższy czas to jednak synowie Israela przestrzegali straży WIEKUISTEGO oraz nie wyruszali.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI nawet gdy obłok pozostawał nad przybytkiem przez dłuższy czas, Izraelici przestrzegali porządku ustalonego przez PANA i nie wyruszali.