« Mat 1:17 Ewangelia Mateusza 1:18 Mat 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A narodzenie Chrystusa tak było. Bo gdy matka jego Maria zrękowana była za Josefa, drzewiej niż on wszedł do niej, znaleziona brzemienną od Ducha świętego.
2.WUJEK.1923A narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy była poślubiona matka jego Marya Józephowi, pierwéj niźli się zeszli, naleziona jest w żywocie mająca z Ducha Świętego.
3.RAKOW.NTA Jezusa Christusa narodzenie tak było: Gdy bowiem poślubiona była matka jego Marya Józefowi, pierwej niźli się oni zeszli, naleziona jest brzemienną z Ducha świętego.
4.GDAŃSKA.1881A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego.
5.GDAŃSKA.2017A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy była poślubiona matka jego Marya Józefowi: pierwiej niźli się zeszli, naleziona jest w żywocie mająca z Ducha świętego.
7.SZCZEPAŃSKIA z narodzeniem <Jezusa> Chrystusa tak było: Gdy matka jego Marya zaślubiona została Józefowi, zanim jeszcze zamieszkali z sobą, znalazła się w stanie błogosławionym z Ducha Świętego.
8.GRZYM1936A tak się dokonało narodzenie Chrystusa Pana. Kiedy już matka Jego Marja była poślubiona Józefowi, przedtem nim się zeszli, okazało się, iż poczęła z Ducha Świętego.
9.DĄBR.WUL.1973A narodzenie Chrystusa takie było: Gdy poślubiona była Matka jego, Maryja, Józefowi, pierwej, niźli się zeszli, okazało się, że poczęła z Ducha Świętego.
10.DĄBR.GR.1961A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Gdy poślubiona była Matka Jego, Maryja, Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, iż poczęła z Ducha Świętego.
11.TYSIĄCL.WYD5Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
12.BRYTYJKAA z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim, się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.
13.POZNAŃSKAA z narodzeniem Jezusa było tak: Kiedy Jego matka, Maryja, poślubiła Józefa, znalazła się w stanie błogosławionym za sprawą Ducha Świętego, zanim rozpoczęli wspólne życie.
14.WARSZ.PRASKAA oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa: Kiedy Maryja, Matka Jego, była dana za żonę Józefowi, nim jeszcze zamieszkali razem, poczuła, że stanie się matką za sprawą Ducha Świętego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A narodzenie Jezusa Chrystusa było takie: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, jeszcze zanim się zeszli, była znaleziona brzemienną z Ducha Świętego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNarodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego.
17.TOR.NOWE.PRZ.A z narodzeniem Jezusa – Mesjasza było tak: gdy matka Jego, Maria, poślubiła Józefa, okazało się, zanim połączyli się razem, że była w ciąży z Ducha Świętego.