« Mat 1:19 Ewangelia Mateusza 1:20 Mat 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy to myślił, oto anioł Jehowy jawił się mu we śnie mówiąc: Josefie synu Dawidów, niebój się wziąć Maryą żonę twą, bo co się wniej urodziło, od Ducha świętego jest.
2.WUJEK.1923A gdy to on myślił, oto Aniół Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józephie, synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryi, małżonki twéj; albowiem co się w niéj urodziło, jest z Ducha Świętego.
3.RAKOW.NTA gdy on to pomyślał, oto Anioł Pański we śnie ukazał się jemu, mówiąc: Józefie synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryey żony twej; abowiem, co się w niej narodziło, z ducha jest świętego.
4.GDAŃSKA.1881A gdy on o tem zamyślał, oto mu się Anioł Pański we śnie ukazał, mówiąc: Józefie, synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryi, żony twojej; albowiem, co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest.
5.GDAŃSKA.2017A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy to myślał, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie mówiąc: Józefie synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi małżonki twej: albowiem co się w niej urodziło, jest z Ducha świętego.
7.SZCZEPAŃSKIAle gdy się nosił z tą myślą, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie, i rzekł: Józefie, synu Dawidów, nie bój się <w dom> przyjąć Maryi, małżonki swej; co bowiem w Niej się poczęło, z Ducha Świętego jest.
8.GRZYM1936I kiedy myślał nad tem, oto Anioł Pański zjawił mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć do siebie Marji, małżonki twojej, bo to, co się z niej narodziło, z Ducha Świętego jest.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy nad tym przemyśliwał, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki swojej, albowiem co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest.
10.DĄBR.GR.1961A gdy już powziął takie postanowienie, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie mówiąc: Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki swojej, albowiem, co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
12.BRYTYJKAI gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
13.POZNAŃSKAAle kiedy powziął tę myśl, anioł Pański ukazał się mu we śnie i powiedział: - Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, bo to, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego.
14.WARSZ.PRASKALecz kiedy uczynił to postanowienie, ukazał mu się we śnie anioł Pański i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, małżonki twojej; to bowiem, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy to rozważał, oto we śnie, ukazał mu się anioł Pana, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony; bowiem co w niej zostało poczęte, jest z Ducha Świętego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy on to rozważył, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida! Nie bój się przyjąć Marii, swojej żony. To bowiem, co w niej zostało zrodzone, jest z Ducha Świętego.