« Mat 1:2 Ewangelia Mateusza 1:3 Mat 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaś Juda spłodził Pereca i Zaracha z Tamary, Perec lepak spłodził Checrona, a Checron spłodził Rama.
2.WUJEK.1923A Judas zrodził Pharesa i Zarę z Thamar. A Phares zrodził Esrona. A Esron zrodził Aram.
3.RAKOW.NTA Judas zrodził Faresa i Zarę z Thamary, a Fares zrodził Ezroma; a Ezrom zrodził Arama.
4.GDAŃSKA.1881A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama.
5.GDAŃSKA.2017A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Ezroma, a Ezrom spłodził Arama.
6.SOŁOWEYCZYK.MATJudasz zrodził Fareza i Zarę z Tamary. A Farez zrodził Eszona. A Eszon zrodził Arama.
7.SZCZEPAŃSKIa Juda zrodził Faresa i Zarę, z Tamary, a Fares zrodził Ezrona, a Ezron zrodził Arama,
8.GRZYM1936Juda miał Faresa i Zarę z Tamary; Fares zaś zrodził Ezrona, a Ezron - Arama.
9.DĄBR.WUL.1973A Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamary. A Fares zrodził Ezrona. A Ezron zrodził Arama.
10.DĄBR.GR.1961A Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamary. A Fares zrodził Ezroma. A Ezrom zrodził Arama.
11.TYSIĄCL.WYD5Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama;
12.BRYTYJKAA Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama.
13.POZNAŃSKAJuda miał z Tamarą synów Faresa i Zarę, Fares miał syna Esroma, Esrom miał syna Arama,
14.WARSZ.PRASKAJuda i Tamar byli rodzicami Faresa i Zary, Fares był oj cem Ezrona, Ezron był ojcem Arama.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a Judas spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJuda był ojcem Faresa i Zary; ich matką była Tamar. Fares był ojcem Hesroma, Hesrom ojcem Arama.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Esroma, a Esrom spłodził Arama.