« Mat 1:3 Ewangelia Mateusza 1:4 Mat 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ram lepak spłodził Hamminadawa, zaś Hamminadaw spłodził Nachszona, a Nachszon spłodził Szalmona.
2.WUJEK.1923A Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Naasson. A Naasson zrodził Salmona.
3.RAKOW.NTA Aram zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naassona; a Naasson zrodził Salmona.
4.GDAŃSKA.1881A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona.
5.GDAŃSKA.2017A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Nasona. A Nason zrodził Salmona.
7.SZCZEPAŃSKIa Aram zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naassona, a Naasson zrodził Salmona,
8.GRZYM1936Aram zrodził Aminadaba, Aminadab - Naassona, a Naasson - Salmona.
9.DĄBR.WUL.1973A Aram zrodził Aminadaba, Aminadab zaś zrodził Naassona. A Naasson zrodził Salmona.
10.DĄBR.GR.1961A Aram zrodził Aminadaba, Aminadab zrodził Naassona. A Naasson zrodził Salmona.
11.TYSIĄCL.WYD5Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;
12.BRYTYJKAA Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem, Salmona.
13.POZNAŃSKAAram miał syna Aminadaba, Aminadab miał syna Naassona, Naasson miał syna Salmona.
14.WARSZ.PRASKAAram był ojcem Aminadaba, Aminadab był ojcem Naassona, Naasson był ojcem Salmona.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, a Naasson ojcem Salmona.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naassona, a Naasson spłodził Salmona.