« Mat 10:10 Ewangelia Mateusza 10:11 Mat 10:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A do którego kolwiek miasta albo wsi wnidziecie, wypytajcie kto w niej dostojny jest, i tam trwajcie aż wynidziecie.
2.WUJEK.1923A do któregokolwiek miasta albo miasteczka wnidziecie, pytajcie się, kto w niem jest godzien, i tam mieszkajcie, póki nie wynidziecie.
3.RAKOW.NTA do któregobyście kolwiek miasta abo miasteczka weszli, badajcie się kto godzien jest w nim; i tam trwajcie, ażbyście wyszli.
4.GDAŃSKA.1881A do któregokolwiek miasta albo miasteczka wnijdziecie, wywiadujcie się, kto by w niem tego był godzien, a tamże mieszkajcie, póki nie wynijdziecie;
5.GDAŃSKA.2017A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta albo wioski, dowiedzcie się, kto w nim jest godny i tam mieszkajcie, dopóki nie odejdziecie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA do któregokolwiek miasta albo wsi wnijdziecie, wywiadujcie się, kto w niej jest godzien: i tamże mieszkajcie, póki nie wyjdziecie.
7.SZCZEPAŃSKIGdy wejdziecie do jakiegoś miasta lub wsi, dowiedzcie się, kto tam jest godniejszy; u niego też zostańcie aż do odejścia waszego.
8.GRZYM1936A do jakiegokolwiek miasta lub wioski przyjdziecie, pytajcie się, kto tam jest was godzien; i zamieszkajcie tam, dopóki nie wyjdziecie.
9.DĄBR.WUL.1973A do któregokolwiek miasta albo wsi wnijdziecie, zapytajcie, kto jest godny w nim, i tam mieszkajcie aż do waszego odejścia.
10.DĄBR.GR.1961A do któregokolwiek miasta albo wsi wejdziecie, zapytajcie, kto jest godny w nim i tam mieszkajcie, aż do waszego odejścia.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
12.BRYTYJKAA do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien, i tam pozostańcie aż do swego odejścia.
13.POZNAŃSKAA kiedy wejdziecie do jakiegoś miasta albo wioski, dowiedzcie się, czy jest tam ktoś godny, i zamieszkajcie u niego aż do waszego odejścia.
14.WARSZ.PRASKAGdy wejdziecie do jakiegoś miasta lub osiedla, dowiedzcie się, kto tam jest godny, i u tego zostańcie aż do waszego odejścia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A do któregokolwiek miasta albo miasteczka wejdziecie, wywiadujcie się, kto w nim byłby cenny; i tam zamieszkajcie, dopóki nie wyjdziecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDo któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dokładnie się dowiedzcie, kto jest w nim osobą godną, i tam zamieszkujcie do czasu swego wyjścia.
17.TOR.NOWE.PRZ.A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dokładnie dowiedzcie się, kto jest w nim godny, i tam mieszkajcie, dopóki nie wyjdziecie.