« Mat 10:18 Ewangelia Mateusza 10:19 Mat 10:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jako albo co byście mówili, dano bo wam będzie w onej godzinie cobyście mówili.
2.WUJEK.1923A gdy was wydadzą, nie myślcie, jako albo cobyście mówić mieli; bo wam będzie dano onéj godziny, cobyście mówili.
3.RAKOW.NTA kiedy was wydadzą, nie pieczołujcie się, jako, abo cobyście mówili; bo będzie wam dano w onejże godzinie cobyście mówili.
4.GDAŃSKA.1881Ale gdy was podadzą, nie troszczcie się, jako i co byście mówili; albowiem wam dano będzie onejże godziny, co byście mówili;
5.GDAŃSKA.2017Ale gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. Będzie wam bowiem dane w tej godzinie, co macie mówić.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy was wydadzą, nie myślcie, jako albo cobyście mówić mieli: Bo wam będzie dano onej godziny, cobyście mówili.
7.SZCZEPAŃSKIKiedy zaś wydadzą was, nie myślcie o tem, jak i co mówić macie; w owej bowiem godzinie dane wam będzie to, co mówić macie;
8.MARIAWICIA gdy was wydadzą, nie myślcie, jako albo cobyście mówić mieli, albowiem będzie wam dane onej godziny, cobyście mówić mieli.
9.GRZYM1936Ale kiedy was wydadzą, nie myślcie o tem, jak i co macie mówić: bo dane wam będzie onej godziny, co macie mówić.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy was wydawać będą, nie myślcie, jak i co macie mówić, bo onej godziny, co macie mówić, będzie wam dane.
11.DĄBR.GR.1961A kiedy was wydadzą, nie troszczcie się o to, co i jak macie mówić, bo co macie mówić, będzie wam dane onej godziny.
12.TYSIĄCL.WYD5Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić,
13.BRYTYJKAA gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.
14.POZNAŃSKAA kiedy was postawią przed sądem, nie troszczcie się, jak albo co macie powiedzieć, bo w tej godzinie dowiecie się, co macie powiedzieć.
15.WARSZ.PRASKALecz kiedy was pozwą, nie martwcie się w niepokoju, co i jak będziecie mówić: będzie wam dane w owej chwili, co i jak trzeba mówić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak lub co macie mówić; bo tej godziny będzie wam dane, co macie mówić;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. W odpowiedniej chwili zostanie wam to dane,
18.TOR.PRZ.Ale gdyby was wydali, nie martwcie się, jak i co będziecie mówić; albowiem w tej godzinie zostanie wam dane, co macie powiedzieć.