« Mat 10:21 Ewangelia Mateusza 10:22 Mat 10:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I będziecie mierzionymi u wszech prze imię moje. Kto lepak wytrwa do końca, ten zachowan będzie.
2.WUJEK.1923I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion.
3.RAKOW.NTI będziecie nienawidzeni od wszytkich dla imienia mego; A ktoby wytrwał do końca ten zbawion będzie.
4.GDAŃSKA.1881I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion.
5.GDAŃSKA.2017I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI będziecie w nienawiści u wszystkich, dla imienia mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion.
7.SZCZEPAŃSKIl znienawidzą was wszyscy dla Imienia mego; wszakże kto wytrwa (aż) do końca, ten zbawion będzie.
8.MARIAWICIi będziecie w nienawiści u wszystkich dla Imienia Mojego; a kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.
9.GRZYM1936U wszystkich będziecie w nienawiści dla imienia mego, ale kto wytrwa aż do końca, zbawion będzie.
10.DĄBR.WUL.1973I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie.
11.DĄBR.GR.1961I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.
12.TYSIĄCL.WYD5Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
13.BRYTYJKAI będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
14.POZNAŃSKAI wszyscy was znienawidzą z powodu imienia mojego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
15.WARSZ.PRASKAA wy będziecie przedmiotem nienawiści dla wszystkich z powodu mojego imienia, lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego Imienia; ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZe względu na moje imię będziecie przez wszystkich znienawidzeni. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony.
18.TOR.PRZ.I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie ocalony.