« Mat 10:24 Ewangelia Mateusza 10:25 Mat 10:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dosyć uczniowi by był jako uczyciel jego, a niewolnik jako pan jego. Jeśli domowego gospodarza Beelzebubem nazwali, jako więcej domowniki jego?
2.WUJEK.1923Dosyć uczniowi, aby był jako mistrz jego, a słudze, jako pan jego. Jeźli gospodarza Beelzebubem nazwali, jakóż daleko więcéj domowniki jego?
3.RAKOW.NTDosyć uczniowi, żeby się sstał jako Nauczyciel jego; i słudze jako Pan jego. Jeśli domowego Gospodarza Beelzebulem nazwali, jako daleko więcej domowniki jego?
4.GDAŃSKA.1881Dosyć uczniowi, aby był jako mistrz jego, a sługa jako Pan jego; jeźlić gospodarza Beelzebubem nazywali, czem więcej domowniki jego nazywać będą.
5.GDAŃSKA.2017Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników.
6.SOŁOWEYCZYK.MATDosyć uczniowi, aby był jako mistrz jego; a słudze jako Pan jego. Jeżeliż gospodarza Beelzebubem nazwali: jakoż daleko więcej domowniki jego.
7.SZCZEPAŃSKIdość jest dla ucznia, jeśli dorówna mistrzowi swemu, a sługa panu swemu. Jeśli Pana domu przezwano Beelzebubem, o ileż więcej domowników Jego!
8.GRZYM1936Dosyć, jeśli uczeń dorówna mistrzowi, a sługa Panu. Jeśli bowiem pana Belzebubem nazwali, jakoż więcej sługi jego?
9.DĄBR.WUL.1973Wystarczy uczniowi, żeby był jak mistrz jego, a słudze jak jego pan. Jeśli pana domu nazwali Belzebubem, jakoż daleko więcej domowników jego.
10.DĄBR.GR.1961Wystarczy uczniowi, żeby był jak mistrz jego, a słudze jak jego pan. Jeśli pana domu nazwali Beelzebulem, jakże daleko więcej domowników jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.
12.BRYTYJKAWystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan; jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tymbardziej jego domowników!
13.POZNAŃSKAWystarczy, że uczeń dorówna nauczycielowi, a niewolnik panu. Jeżeli pana domu nazwali Beelzebulem, to o ileż bardziej jego domowników!
14.WARSZ.PRASKAWystarczy, że uczeń będzie dorównywał swemu nauczycielowi, a sługa panu. A jeżeli Pana domu uznali za Belzebuba, to o ileż bardziej uczynią to samo z domownikami Jego!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dosyć uczniowi, aby był taki jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Beelzebubem nazwali, czym więcej nazwą jego domowników.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWystarczy uczniowi, by się stał jak jego nauczyciel, a słudze jak jego pan. Jeśli gospodarza nazwali Beelzebulem, tym bardziej jego domowników!
17.TOR.NOWE.PRZ.Wystarczy uczniowi, aby stał się jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników.