« Mat 10:25 Ewangelia Mateusza 10:26 Mat 10:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto nie bójcie się ich. Nic bo nie jest zakrytego, co by nie miało być odkryto, i utajonego co by się nieobjawiło.
2.WUJEK.1923Nie bójcież się ich tedy; albowiem nie jest nic skrytego, coby odkryto być nie miało: ani tajemnego, czegoby wiedzieć nie miano.
3.RAKOW.NTNie bójcież się tedy ich; abowiem nie jest nic zatajonego coby się objawić nie miało, i skrytego czegoby poznać nie miano.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż nie bójcie się ich; albowiem nic nie jest skrytego, co by nie miało być objawiono, i nic tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego nie bójcie się ich. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNie bójcież się ich tedy, albowiem nie jest nic skrytego, coby odkryte być nie miało: ani tajemnego, czegoby widzieć nie miano.
7.SZCZEPAŃSKIA przeto nie bójcie się ich. Niema bowiem nic ukrytego, coby nie miało wyjść na jaw; ani tajnego, o czemby się nie miano dowiedzieć.
8.GRZYM1936Nie bójcie się ich. Niema nic ukrytego, czegoby nie odkryto i nic tajemniczego, czegoby się nie dowiedziano.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto nie bójcie się ich. Nic bowiem nie masz zakrytego, co by wyjawione być nie miało, ani też tajemnego, czego by wiedzieć nie miano.
10.DĄBR.GR.1961Przeto nie bójcie się ich. Nie ma bowiem nic zakrytego, czego by wiedzieć nie miano.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.
12.BRYTYJKAPrzeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.
13.POZNAŃSKAWięc nie lękajcie się ich, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajemnego, o czym by się nie dowiedziano.
14.WARSZ.PRASKAA zatem nie lękajcie się ich! Nic bowiem nie jest zakryte, co by nie miało być odsłonięte, nic też nie pozostaje w takiej tajemnicy, by nie miało być ujawnione.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nie bójcie się ich; gdyż nic nie jest ukryte, co nie zostanie odsłonięte, i nic tajemne, czego by się dowiedzieć nie miano.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bójcie się ich zatem! Nie ma bowiem nic tak skrytego, że nie mogłoby być ujawnione, ani nic tak tajnego, że nie mogłoby się wyjaśnić.
17.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego nie bójcie się ich. Albowiem nie ma nic zasłoniętego, co nie będzie odsłonięte, i nic ukrytego, co nie będzie poznane.