« Mat 10:27 Ewangelia Mateusza 10:28 Mat 10:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie bójcie się zabijających ciało, a dusze nie mogących zabić, bójcie się raczej mogącego i duszę i ciało zatracić w Gehennie.
2.WUJEK.1923A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a dusze zabić nie mogą; ale raczéj bójcie się tego, który i duszę i ciało może zatracić do piekła.
3.RAKOW.NTI nie bójcie się onych, którzy zabijają ciało, a dusze nie mogą zabić; ale bójcie się raczej onego, który może duszę i ciało zatracić w Gehennie.
4.GDAŃSKA.1881A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu.
5.GDAŃSKA.2017Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który i duszę i ciało może zatracić.
7.SZCZEPAŃSKINie bójcie się również tych, co zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą; ale bójcie się raczej Tego, który i duszę i ciało zatracić może w piekle.
8.MARIAWICII nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się Tego, Który i duszę i ciało może zatracić do piekła.
9.GRZYM1936Nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, ale duszy dosięgnąć nie mogą: bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może w piekle zagładzić.
10.DĄBR.WUL.1973A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie mogą. Raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekle.
11.DĄBR.GR.1961A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie mogą. Raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekle.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
13.BRYTYJKAI nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
14.POZNAŃSKAI nie lękajcie się tych, co zabijają ciało, a duszy nie mogą zabić. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zatracić w piekle.
15.WARSZ.PRASKANie bójcie się więc tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą! Bójcie się raczej Tego, który może wtrącić do piekła i duszę, i ciało.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą; ale bójcie się raczej Tego, który może zatracić w gehennie i duszę, i ciało.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej Tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary.
18.TOR.PRZ.2023I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy; ale bójcie się bardziej Tego, który może i duszę, i ciało zgubić w Gehennie.