« Mat 10:33 Ewangelia Mateusza 10:34 Mat 10:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie mniemajcie, abym przyszedł puszczać pokoju na ziemię; nie przyszedłem puszczać pokoju, ale miecza.
2.WUJEK.1923Nie mniemajcie, żebym przyszedł puszczać pokój na ziemię, nie przyszedłem puszczać pokoju, ale miecz.
3.RAKOW.NTNie rozumiejcie żebym przyszedł rzucać pokój na ziemię; Nie przyszedłem rzucać pokoju, ale miecz.
4.GDAŃSKA.1881Nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię; nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz.
5.GDAŃSKA.2017Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNie mniemajcie, żebym przyszedł puszczać pokój na ziemię. Nie przyszedłem puszczać pokoju ale miecz.
7.SZCZEPAŃSKINie sądźcie, że przyszedłem pokój zapewnić ziemi. Nie przyszedłem, żeby wnieść pokój, ale miecz.
8.GRZYM1936Nie myślcie, żebym pokój sprowadzał na ziemię. Nie niosę pokoju, ale miecz.
9.DĄBR.WUL.1973Nie mniemajcie, że przyszedłem zsyłać pokój na ziemię: nie przyniosłem pokoju, ale miecz.
10.DĄBR.GR.1961Nie mniemajcie, że przyszedłem zesłać pokój na ziemię: nie przyniosłem pokoju, ale miecz.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.
12.BRYTYJKANie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz.
13.POZNAŃSKANie sądźcie, że przyszedłem na ziemię, aby przynieść pokój. Nie przyszedłem, aby przynieść pokój, ale miecz.
14.WARSZ.PRASKANie myślcie, że przyszedłem, by zaprowadzić pokój na ziemi. Nie przyszedłem, by przynieść pokój, ale – miecz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie mniemajcie, że przyszedłem sprowadzić pokój na ziemię; nie przyszedłem sprowadzić pokoju, ale miecz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz.
17.TOR.NOWE.PRZ.Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz.