« Mat 10:3 Ewangelia Mateusza 10:4 Mat 10:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Symon Kannith, i Juda Iskaryotski, który ji też zdradził.
2.WUJEK.1923Symon Kananejczyk i Judasz Iszkaryot, który go téż wydał.
3.RAKOW.NTSymon Kananitczyk, i Judasz Iskaryotes, który go też wydał.
4.GDAŃSKA.1881Szymon Kananejczyk, i Judasz Iszkaryjot, który go też wydał.
5.GDAŃSKA.2017Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził.
6.SOŁOWEYCZYK.MATSymon Kananejczyk, i Judasz Iskaryot, który też go wydał.
7.SZCZEPAŃSKISzymon Gorliwiec i Judasz z Karjotu, który Go też zdradził.
8.GRZYM1936Szymon Kananejczyk i Judasz Iskarjota, który go zdradził.
9.DĄBR.WUL.1973Szymon Kananejczyk i Judasz Iszkariot, który go też zdradził.
10.DĄBR.GR.1961Szymon Kananejczyk i Judasz Iszkariota, który go też zdradził.
11.TYSIĄCL.WYD5Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
12.BRYTYJKASzymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.
13.POZNAŃSKASzymon Kananejszyk i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
14.WARSZ.PRASKASzymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szymon Kananejczyk, i Judas Iszkariot, który go też wydał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzymon Kananejczyk oraz Judasz Iskariot, ten, który Go wydał.
17.TOR.NOWE.PRZ.Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, ten, który Go wydał.