« Mat 10:39 Ewangelia Mateusza 10:40 Mat 10:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto przyjmuje was, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje onego kto mię posłał.
2.WUJEK.1923Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje: a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mię posłał.
3.RAKOW.NTKto przyjmuje was, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje onego który mnie posłał.
4.GDAŃSKA.1881Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mię posłał.
5.GDAŃSKA.2017Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKto was przyjmuje, mnie przyjmuje: a kto mnie przyjmuje, przymuje tego, który mię posłał.
7.SZCZEPAŃSKIKto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
8.MARIAWICIKto was przyjmuje, ten Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, ten przyjmuje Tego, Który Mię posłał.
9.GRZYM1936Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
10.DĄBR.WUL.1973Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mię posłał.
11.DĄBR.GR.1961Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mię posłał.
12.TYSIĄCL.WYD5Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
13.BRYTYJKAKto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
14.POZNAŃSKAKto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
15.WARSZ.PRASKAKto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie wysłał.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
18.TOR.PRZ.Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał.”