« Mat 10:40 Ewangelia Mateusza 10:41 Mat 10:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto przyjmuje proroka w imię proroka, zapłatę prorocką weźmie. I kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego weźmie.
2.WUJEK.1923Kto przyjmuje proroka w imię proroka, zapłatę proroka weźmie, a kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego weźmie.
3.RAKOW.NTKto przyjmuje Proroka na imię Proroka, zapłatę Proroka weźmie; a kto przyjmuje sprawiedliwego na imię sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego weźmie.
4.GDAŃSKA.1881Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, zapłatę proroka weźmie; a kto przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, sprawiedliwego zapłatę weźmie.
5.GDAŃSKA.2017Kto przyjmuje proroka w imię proroka, otrzyma nagrodę proroka. Kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzyma nagrodę sprawiedliwego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKto przyjmuje Proroka w imię Proroka: zapłatę Proroka weźmie. A kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego: sprawiedliwego zapłatę weźmie.
7.SZCZEPAŃSKIKto przyjmuje proroka dlatego, że jest prorokiem, odbierze nagrodę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego dlatego, że jest sprawiedliwym, odbierze nagrodę sprawiedliwego;
8.MARIAWICIKto przyjmuje proroka w imię proroka, ten otrzyma zapłatę proroka; i kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, ten otrzyma zapłatę sprawiedliwego.
9.GRZYM1936Kto przyjmuje proroka jako proroka, zapłatę proroka odniesie, i kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego odniesie.
10.DĄBR.WUL.1973Kto przyjmuje proroka w imię proroka, zapłatę proroka weźmie; a kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego weźmie.
11.DĄBR.GR.1961Kto przyjmuje proroka w imię proroka, zapłatę proroka weźmie, a kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego weźmie.
12.TYSIĄCL.WYD5Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
13.BRYTYJKAKto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego.
14.POZNAŃSKAKto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę za proroka. I kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę za sprawiedliwego.
15.WARSZ.PRASKAKto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka, a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto przyjmuje proroka dla imienia proroka, weźmie nagrodę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego dla imienia sprawiedliwego, weźmie nagrodę sprawiedliwego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKto przyjmuje proroka z racji tego, że jest on prorokiem, będzie wynagrodzony jak prorok. Kto przyjmuje sprawiedliwego ze względu na to, że jest on sprawiedliwy, będzie wynagrodzony jak sprawiedliwy.
18.TOR.PRZ.„Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, weźmie zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, weźmie zapłatę sprawiedliwego.”