« Mat 10:41 Ewangelia Mateusza 10:42 Mat 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I kto by wypoił jednym zmałych tych czaszę (wody) zimnej, tylko w imię ucznia, prawdziwie mówię wam, nie straci zapłaty swojej.
2.WUJEK.1923A ktobykolwiek dał się napić jednemu z tych najmniejszych kubek zimnéj wody, tylko w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojéj.
3.RAKOW.NTI ktokolwiekby napoił jednego z małych tych kubkiem zimnej wody tylko, na imię ucznia, Amen, powiedam wam: Nie straci zapłaty swojej.
4.GDAŃSKA.1881Kto by też napoił jednego z tych to małych tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
5.GDAŃSKA.2017A kto poda jednemu z tych małych choćby kubek zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA ktobykolwiek dał się napić jednemu z tych to mały kubek zimnej wody, tylko w imię ucznia: Zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
7.SZCZEPAŃSKIa kto choćby kubkiem zimnej wody uraczy jednego z tych maluczkich, dlatego, że jest uczniem - zaprawdę powiadam wam - <na pewno> nie utraci zapłaty swej.
8.MARIAWICIA ktobykolwiek dał się napić oto jednemu z tych najmniejszych kubek zimnej wody tylko w imię ucznia, zaprawdę, powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
9.GRZYM1936I kto da kubek zimnej wody choćby najmniejszemu z tych, iż jest uczniem moim, powiadam wam, taki nie straci zapłaty swojej.
10.DĄBR.WUL.1973A ktokolwiek by jednemu z tych najmniejszych, jako że uczniem jest, dał kubek zimnej wody do picia — zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
11.DĄBR.GR.1961A ktokolwiek jednemu z tych małych, jako że jest uczniem, podałby kubek zimnej wody — zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
12.TYSIĄCL.WYD5Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
13.BRYTYJKAA ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.
14.POZNAŃSKAA jeśliby ktoś podał kubek wody jednemu z tych najmniejszych tylko dlatego, że jest uczniem, to zapewniam was, nie ominie go zapłata.
15.WARSZ.PRASKAKtokolwiek poda kubek zimnej wody jednemu z tych maluczkich, jako że jest uczniem moim, zaprawdę powiadam wam, nie minie go nagroda.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto by też napoił jednego z tych małych jedynie kubkiem zimnej wody dla imienia ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież ten, kto napoi jednego z tych małych choćby kubkiem zimnej wody dlatego, że jest on uczniem, zapewniam was, na pewno otrzyma nagrodę.
18.TOR.PRZ.„A kto napoiłby jednego z tych małych kubkiem zimnej wody tylko dlatego, że jest uczniem, zaprawdę mówię wam, nie straci swojej zapłaty.”