« Mat 11:26 Ewangelia Mateusza 11:27 Mat 11:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszytko mi jest podano od ojca mojego. Lecz nikt nie zna syna tylko Ociec, ni Ojca kto zna, tylko syn, i jeśliby komu chciał syn objawić.
2.WUJEK.1923Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego. I nikt nie zna Syna jedno Ojciec, ani Ojca kto zna, jedno Syn, a komuby chciał Syn objawić.
3.RAKOW.NTWszytki rzeczy dane mi są od Ojca mego; i nie poznawa nikt Syna, jedno Ociec; ani Ojca kto poznawa jedno Syn, i komuby chciał Syn objawić.
4.GDAŃSKA.1881Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić.
5.GDAŃSKA.2017Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
6.SOŁOWEYCZYK.MATWszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego: I nikt nie zna Syna jedno Ojciec: ani Ojca kto zna, jedno Syn, a komuby chciał Syn objawić.
7.SZCZEPAŃSKIWszystko oddał Mi Ojciec mój! Toteż nikt nie zna Syna, jak tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, jak tylko Syn, i ten komuby Syn zechciał objawić.
8.MARIAWICIWszystko Mi jest dane od Ojca Mojego: i nikt nie zna Syna, jedno Ojciec; ani Ojca nikt nie zna, jedno Syn i ten, komuby Syn chciał objawić.
9.GRZYM1936Wszystko mi jest dane od Ojca mego. I nikt nie zna syna tylko Ojciec; ani też nikt nie zna Ojca tylko syn i ten, komuby syn objawił.
10.DĄBR.WUL.1973Wszystko dane mi jest od Ojca mego. I nikt nie zna Syna, jeno Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, jeno Syn i komu by Syn zechciał objawić.
11.DĄBR.GR.1961Wszystko dane mi jest od Ojca mego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten komu by Syn zechciał objawić.
12.TYSIĄCL.WYD5Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
13.BRYTYJKAWszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
14.POZNAŃSKAOjciec dał mi wszystko, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
15.WARSZ.PRASKAWszystko zostało Mi oddane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, podobnie jak nikt nie zna Ojca, tylko Syn oraz ten, któremu On chce to objawić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystko jest mi przyznane od mego Ojca, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn chciałby Go objawić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić.
18.TOR.PRZ.Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna dogłębnie Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna dogłębnie Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.