« Mat 11:2 Ewangelia Mateusza 11:3 Mat 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł mu: Tyli jesteś który masz przyść, abo inego czekamy?
2.WUJEK.1923Rzekł mu: Tyś jest, który masz przyjść, czyli inszego czekamy?
3.RAKOW.NTRzekł mu: Ty jesteś, który miał przyść, abo inszego czekamy?
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu: Tyżeś jest on, który ma przyjść, czyli inszego czekać mamy?
5.GDAŃSKA.2017Z pytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego?
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł mu: Tyżeś jest on, który ma przyjść, czyli innego czekamy?
7.SZCZEPAŃSKIi zapytał Go: Czyś Ty jest tym, który ma przyjść, czy też innego czekamy?
8.MARIAWICIrzekł Mu: Ty jesteś Ten, Który miał przyjść, czyli też innego czekamy?
9.GRZYM1936i zapytał go: Tyś jest ten, który ma przyjść, czy na innego czekamy?
10.DĄBR.WUL.1973pytając go: Tyś jest, który masz przyjść, czy też innego czekamy?
11.DĄBR.GR.1961go zapytać: Czyś ty jest ten, który ma nadejść, czy też innego czekamy?
12.TYSIĄCL.WYD5z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?
13.BRYTYJKACzy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego?
14.POZNAŃSKA- Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego?
15.WARSZ.PRASKACzy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też winniśmy oczekiwać na innego?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i mu powiedział: Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać drugiego?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy to Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego?
18.TOR.PRZ.2023I powiedział do Niego: Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać kogoś innego?