« Mat 12:40 Ewangelia Mateusza 12:41 Mat 12:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mężowie Niniwitscy powstaną wsądzie zrodem tym i osądzą ji, iż pokajali się na przepowiedanie Jony. A oto więcej niż Jona tu.
2.WUJEK.1923Mężowie Niniwitowie powstaną na sądzie z tym narodem, i potępią je, iż pokutę czynili na kazanie Jonasowe: a oto tu więcéj niźli Jonas.
3.RAKOW.NTMężowie Niniwitscy powstaną na sądzie z narodem tym, i osądzą go; iż się kajali na obwoływanie Jonaszowe; a oto więcej tu niż Jonasz.
4.GDAŃSKA.1881Mężowie Niniwiccy staną na sądzie z tym rodzajem, i potępią go, przeto że pokutowali na kazanie Jonaszowe; a oto tu więcej niżeli Jonasz.
5.GDAŃSKA.2017Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz.
6.SOŁOWEYCZYK.MATMężowie Niniwitcy powstaną na sądzie z tym narodem, i potępią go: iż pokutowali na kazanie Jonaszowe.
7.SZCZEPAŃSKINiniwici staną na sądzie razem z tem oto plemieniem i potępią je; albowiem oni na kazanie Jonasza czynili pokutę; a oto tu ktoś większy, niż Jonasz.
8.GRZYM1936Niniwici powstaną i na sąd z narodem tym i potępią go, iż pokutę czynili na kazanie Jonasza, a tu ktoś więcej jest, niż Jonasz.
9.DĄBR.WUL.1973Mężowie Niniwici powstaną na sądzie z tym oto plemieniem i potępią je. Jako że czynili pokutę na wołanie Jonasza: a oto tu więcej niż Jonasz.
10.DĄBR.GR.1961Niniwici powstaną na sądzie z tym oto plemieniem i potępią je. Jako że czynili pokutę na wołanie Jonasza: a oto tu ktoś większy niż Jonasz.
11.TYSIĄCL.WYD5Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili; a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
12.BRYTYJKAMężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz.
13.POZNAŃSKAMieszkańcy Niniwy staną na sądzie razem z tym pokoleniem i potępią ich, bo nawrócili się na nawoływanie Jonasza, a oto tutaj więcej niż Jonasz.
14.WARSZ.PRASKAMieszkańcy Niniwy powstaną na sąd razem z tym pokoleniem i potępią je, bo oni czynili pokutę na wezwanie Jonasza, a tu jest przecież ktoś o wiele większy niż Jonasz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie Ninewy wstaną na sądzie z tym pokoleniem i je skażą; bo na wezwanie Jonasza się skruszyli, a oto tutaj więcej niż Jonasz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza.
17.TOR.NOWE.PRZ.Mężowie z Niniwy powstaną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, bo upamiętali się wskutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz.