« Mat 12:47 Ewangelia Mateusza 12:48 Mat 12:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mu niektóry: Oto matka twoja i bracia twoi na dworze stoją szukając cię. A on odpowiedając mówiącemu rzekł: Kto jest matka moja, i którzy są bracia moi?
2.WUJEK.1923A on odpowiadając, rzekł mówiącemu do siebie: która jest matka moja i którzy są bracia moi?
3.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy, rzekł, onemu który mu to powiedział: Któraż jest matka moja, i którzy są bracia moi?
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któraż jest matka moja? i którzy są bracia moi?
5.GDAŃSKA.2017Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: Któż jest moją matką i kto to są moi bracia?
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on odpowiadając rzekł temu, który mu powiedział: Któraż jest matka moja, i którzy są bracia moi.
7.SZCZEPAŃSKIA On, odpowiadając temu, który Mu to oznajmił, rzekł: Któż jest matką moją i którzy są braćmi moimi?
8.GRZYM1936A Jezus mu na to: Kto jest matką moją i kto jest bratem moim?
9.DĄBR.WUL.1973A on odpowiadając rzekł mówiącemu do niego: Któż jest matką moją i którzy są braćmi moimi?
10.DĄBR.GR.1961A on odpowiadając rzekł mówiącemu do niego: Któż jest matką moją i którzy są braćmi moimi?
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?
12.BRYTYJKAA On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi?
13.POZNAŃSKAOn zaś odpowiedział mówiącemu doń: - Kto jest moją matką i kto moimi braćmi?
14.WARSZ.PRASKALecz Jezus odpowiedział tak człowiekowi który Mu o tym doniósł: Kto jest moją matką i kto to są moi bracia?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Która jest moją matką? I którzy są moimi braćmi?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś odpowiedział temu, który Mu o tym doniósł: Kto jest moją matką i kim są moi bracia?
17.TOR.NOWE.PRZ.A On w odpowiedzi, rzekł temu, co o tym Mu oznajmił: Kto jest moją matką? I kim są moi bracia?