« Mat 12:4 Ewangelia Mateusza 12:5 Mat 12:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Albo nie czytaliście wzakonie, iż offiarnicy wkościele soboty gwałcą, a bez winy są.
2.WUJEK.1923Alboście nie czytali w zakonie, że w szabbaty kapłani w kościele gwałcą szabbat, a bez winy są?
3.RAKOW.NTAbo nie czytaliście w Zakonie, że w Szabaty Ofiarownicy w Kościele Szabat gwałcą, a bezwinni są?
4.GDAŃSKA.1881Alboście nie czytali w zakonie, że w sabat i kapłani w kościele sabat gwałcą, a bez winy są?
5.GDAŃSKA.2017Albo czy nie czytaliście w prawie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy?
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlboście nie czytali w zakonie, że w sobotę kapłani w kościele gwałcą dzień sobotni, a bez winy są?
7.SZCZEPAŃSKIAlbo czy nie czytaliście w zakonie, że w dni szabatu kapłani w świątyni naruszają szabat, a jednak są bez winy.
8.GRZYM1936I nie czytaliście w zakonie, że w dzień sobotni kapłani gwałcą szabat, a są bez winy?
9.DĄBR.WUL.1973Alboście nie czytali w Zakonie, że w szabaty kapłani w świątyni naruszają szabat, a jednak są bez winy.
10.DĄBR.GR.1961Albo nie czytaliście w Zakonie, że w szabaty kapłani w świątyni naruszają szabat, a jednak są bez winy.
11.TYSIĄCL.WYD5Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy?
12.BRYTYJKAAlbo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy?
13.POZNAŃSKAAlbo czyście nie czytali w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają szabat w świątyni, a są bez winy?
14.WARSZ.PRASKAAlbo czy nie czytaliście również w Prawie, że właśnie w dzień szabatu kapłani łamią szabat, i to w świątyni, będąc przy tym bez winy?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo nie czytaliście w Prawie, że w szabat kapłani profanują szabat w Świątyni, a są bez winy?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAlbo czy nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu w świątyni kapłani łamią szabat - i są niewinni?
17.TOR.NOWE.PRZ.Czy nie czytaliście w Prawie, że w sabat kapłani w świątyni profanują sabat, a są bez winy?