« Mat 13:10 Ewangelia Mateusza 13:11 Mat 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on odpowiedając rzekł jim, iż wam dano rozumieć tajemnice królestwa niebieskiego, a onym nie dano.
2.WUJEK.1923Który odpowiadając, rzekł im: Iż wam dano jest wiedzieć tajemnice królestwa niebieskiego, a onym nie jest dano.
3.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy, rzekł im: Iż wam dano jest wiedzieć tajemnice onego Królestwa niebieskiego, a onym nie jest dano.
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając, rzekł im: Wam dano wiedzieć tajemnicę królestwa niebieskiego, ale onym nie dano;
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział im: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, ale im nie jest dane.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on odpowiadając rzekł im: Iż wam dano jest wiedzieć tajemnice królestwa niebieskiego: a onym nie jest dano.
7.SZCZEPAŃSKIA On odpowiadając {im} rzekł: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego; im zaś nie dano.
8.GRZYM1936A on im, odpowiedział: Wam dane jest znać tajemnice królestwa, a im nie jest dane.
9.DĄBR.WUL.1973A on odpowiadając im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale im tego nie dano.
10.DĄBR.GR.1961A on odpowiadając im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale im tego nie dano.
11.TYSIĄCL.WYD5On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano.
12.BRYTYJKAA On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane.
13.POZNAŃSKAOdpowiedział: - Wam dano poznać tajemnicę królestwa niebieskiego, a im tego nie dano.
14.WARSZ.PRASKAI odpowiedział im: Wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego, a im nie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On zaś, odpowiadając, rzekł im: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tym nie dano.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios - odpowiedział - ale im nie.
17.TOR.NOWE.PRZ.A On w odpowiedzi, rzekł im: Wam jest dane znać tajemnice Królestwa Niebios, a tamtym nie jest dane.