« Mat 13:13 Ewangelia Mateusza 13:14 Mat 13:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wepełnia się na nich proroctwo Ezaiaszowe mówiące: Słuchem usłyszycie a nie zrozumiecie, i widząc ujrzycie, a nie wypatrzycie.
2.WUJEK.1923I pełni się w nich proroctwo Izajasza mówiącego: Słyszeniem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, a widząc widzieć będziecie, a nie ujrzycie.
3.RAKOW.NTI wypełnia się nad nimi Proroctwo Ezaiaszowe, mówiące: Słuchem usłyszycie, a nie zrozumiecie; i patrząc patrzyć będziecie, a nie ujźrzycie.
4.GDAŃSKA.1881I pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, które mówi: Słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie; i widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie;
5.GDAŃSKA.2017I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: Słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie i patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, który mówi: Słyszeniem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie: a widząc widzieć będziecie, a nie ujrzycie.
7.SZCZEPAŃSKII spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: »Uchem będziecie słuchać, a nie zrozumiecie; okiem będziecie patrzeć, a nie zobaczycie.
8.GRZYM1936Wypełnia się na nich proroctwo Izajasza, który mówi: Uszy wasze usłyszą i nie zrozumiecie, oczy wasze patrzeć będą, a nie zobaczycie.
9.DĄBR.WUL.1973I wypełnia się w nich proroctwo Izajasza mówiącego: Słyszeniem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. I wzrokiem patrzeć będziecie, a nie ujrzycie.
10.DĄBR.GR.1961I wypełnia się w nich proroctwo Izajasza, które głosi: Słyszeniem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. I wzrokiem patrzeć będziecie, a nie ujrzycie.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.
12.BRYTYJKAI spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada:Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie.
13.POZNAŃSKAI spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: "Będziecie słuchać, a nie zrozumiecie, będziecie patrzeć, a nie zobaczycie,
14.WARSZ.PRASKAI tak to wypełnia się na nich przepowiednia Izajasza, który mówił: Będziecie się wsłuchiwać, ale nic nie zrozumiecie i będziecie się przyglądać bardzo, ale nie zobaczycie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wypełnione jest w nich proroctwo Izajasza, które mówi: Słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie; i patrząc patrzeć będziecie, ale nie ujrzycie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSpełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi: Będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie; będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie.
17.TOR.NOWE.PRZ.I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, mówiące: Słuchem będziecie słuchać, a nie zrozumiecie, i patrząc będziecie widzieć, a nie ujrzycie;