« Mat 13:17 Ewangelia Mateusza 13:18 Mat 13:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy przeto słuchajcie podobieństwa siejącego.
2.WUJEK.1923Wy tedy słuchajcie podobieństwa siejącego.
3.RAKOW.NTWy tedy słuchajcie przypowieści onego siewce.
4.GDAŃSKA.1881Wy tedy słuchajcie podobieństwa onego rozsiewcy.
5.GDAŃSKA.2017Wysłuchajcie więc przypowieści o siewcy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATWy tedy słuchajcie podobieństwa o tym rozsiewaczu.
7.SZCZEPAŃSKIPosłuchajcie tedy przypowieści o siewcy.
8.GRZYM1936Słuchajcie więc przypowieści o siewcy.
9.DĄBR.WUL.1973Wy tedy słuchajcie przypowieści o siewcy:
10.DĄBR.GR.1961Wy tedy posłuchajcie przypowieści o siewcy:
11.TYSIĄCL.WYD5Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy.
12.BRYTYJKAWysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy.
13.POZNAŃSKAWy zatem słuchajcie przypowieści o siewcy:
14.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie zatem przypowieści o siewcy:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy zatem, słuchajcie podobieństwa o siejącym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wy więc posłuchajcie podobieństwa o siewcy.