« Mat 13:19 Ewangelia Mateusza 13:20 Mat 13:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A naskaliskach posiany, ten jest kto słowa słucha, i wnet zradością przyjmuje je.
2.WUJEK.1923A który na opoczystych jest posiany, ten jest, który słucha słowa, i zarazem je z radością przyjmuje,
3.RAKOW.NTA on na opoczystych miejscach posiany, ten jest on który słyszy mowę, i wnet z weselem przyjmuje ją.
4.GDAŃSKA.1881A na opoczystych miejscach posiany, ten jest, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje;
5.GDAŃSKA.2017A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA na opoczystych miejscach posiany, ten jest, który słucha słowa: i zarazem je z radością przyjmuje.
7.SZCZEPAŃSKIKto natomiast jest siewem na gruncie skalistym, ten słowa słucha, i z radością od razu je przyjmuje,
8.GRZYM1936A na ziemi opoczystej posiany jest ten, co słucha słowa i zaraz je przyjmuje z ochotą:
9.DĄBR.WUL.1973A u kogo posiano na gruncie skalistym, ten słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje.
10.DĄBR.GR.1961A u kogo posiano na gruncie skalistym, ten słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje.
11.TYSIĄCL.WYD5Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje;
12.BRYTYJKAA posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje,
13.POZNAŃSKAA posiany na gruncie skalistym to ten, co słucha słów i zaraz z radością je przyjmuje.
14.WARSZ.PRASKAA ziarno zasiane na gruncie skalistym – to człowiek, który słucha nauki i przyjmuje ją natychmiast z radością.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zasiany na skalistych miejscach jest ten, który słucha słowa i zaraz, z radością je przyjmuje;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzłowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha Słowa i radośnie je przyjmuje,
17.TOR.NOWE.PRZ.A ten, który jest posiany na miejscach skalistych, to ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje;