« Mat 13:22 Ewangelia Mateusza 13:23 Mat 13:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A na ziemię dobrą posiany, ten jest co słowa słucha i rozumie, który więc owoc przynosi i czyni, ten wżdy sto jaki a ten sześćdziesiątny, a ten trzydziestny.
2.WUJEK.1923A który jest wsiany na ziemię dobrą, jest ten, który słucha słowa i rozumie i owoc przynosi, i czyni jedno setny, a drugie sześćdziesiątny, a drugie trzydziestny.
3.RAKOW.NTA on na ziemię wsiany dobrą, ten jest on który słyszy mowę i rozumie, któryć owoc przynosi; i czyni, tenci sto, a ten sześćdziesiąt, a ten trzydzieści.
4.GDAŃSKA.1881A na dobrej ziemi posiany, jest ten, który słucha słowa i rozumie, tenci pożytek przynosi; a przynosi jeden setny, drugi sześćdziesiątny, a drugi trzydziestny.
5.GDAŃSKA.2017A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, inny sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny trzydziestokrotny.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA wsiany na ziemię dobrą, jest ten, który słucha słowa, i rozumie, i owoc przynosi, i czyni jeden setny, drugi sześćdziesiąty, a drugi trzydziesty.
7.SZCZEPAŃSKIWreszcie, kto jest siewem na dobrej ziemi, ten słucha słowa, i rozumie je, i plon przynosi, wydając u jednego stokrotny, a u drugiego sześćdziesięciokrotny, a u innego trzydziestokrotny.
8.MARIAWICIA wsianym w dobrą ziemię jest ten, który słucha słowa i rozumie, i owoc przynosi: i czyni jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.
9.GRZYM1936A kto na dobrej ziemi jest posiany, ten słucha słowa i przyjmuje je i owoc przynosi, jeden setny, drugi sześćdziesiąty a inny trzydziesty.
10.DĄBR.WUL.1973U kogo zaś na rodzajnej ziemi posiano, ten słowa słucha i rozumie, i przynosi plon; a czyni jedno — setny, a drugie — sześćdziesiąty, a inne — trzydziesty.
11.DĄBR.GR.1961U kogo zaś na urodzajnej ziemi posiano, ten słowa słucha i rozumie, ten przynosi plon: a czyni jedno — setny, a drugie — sześćdziesiąty, a inne — trzydziesty.
12.TYSIĄCL.WYD5Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie [je]. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
13.BRYTYJKAA posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.
14.POZNAŃSKAPosiany zaś na dobrej ziemi to ten, co słucha słów i rozumie je. Ten oczywiście przynosi owoc i daje: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.
15.WARSZ.PRASKAZiarno rzucone na glebę dobrą oznacza człowieka, który słucha nauki i rozumie ją. Taki przynosi owoc już to stokrotny, już to sześćdziesięciokrotny, już to trzydziestokrotny.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zasiany na dobrej ziemi jest ten, który słucha słowa i rozumie; ten właśnie wydaje owoc i uzyskuje: Jeden stokrotny, a jeden sześćdziesięciokrotny, a jeszcze jeden trzydziestokrotny.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZiarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha Słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.
18.TOR.PRZ.A ten, który jest posiany na dobrej ziemi, to ten, który słucha słowa i rozumie. Ten przynosi plon i daje: ten rzeczywiście stokrotny, a ten sześćdziesięciokrotny, a ten trzydziestokrotny.”