« Mat 13:24 Ewangelia Mateusza 13:25 Mat 13:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy spali ludzie przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał stokłosu wpojśrodek pszenice i poszedł.
2.WUJEK.1923A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicą i odszedł.
3.RAKOW.NTA gdy spali ludzie, przyszedł jego nieprzyjaciel, i nasiał kąkolów w pojśrzód pszenice; i odszedł.
4.GDAŃSKA.1881A gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel jego, i nasiał kąkolu między pszenicą, i odszedł.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego, i nasiał kąkolu między pszenicą, i odszedł.
7.SZCZEPAŃSKIAle gdy ludzie spali, nadszedł nieprzyjaciel jego, nasiał kąkolu wśród pszenicy, i odszedł.
8.MARIAWICIA gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego, i nasiał kąkolu między pszenicą, i odszedł.
9.GRZYM1936Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego wróg, posiał kąkol na tem samem polu i poszedł sobie.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicą, i odszedł.
11.DĄBR.GR.1961A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicą i odszedł.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
13.BRYTYJKAA kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.
14.POZNAŃSKAA kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał między zboże kąkolu, i odszedł.
15.WARSZ.PRASKALecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy ludzie zasnęli, przyszedł jego nieprzyjaciel oraz nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam kąkolu i odszedł.
18.TOR.PRZ.A gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i posiał życicę pośrodku pszenicy, i odszedł.