« Mat 13:25 Ewangelia Mateusza 13:26 Mat 13:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy wzeszła trawa i owoc uczyniła, tedy jawił się i stokłos.
2.WUJEK.1923A gdy urosła trawa i owoc uczyniła, tedy się pokazał i kąkol.
3.RAKOW.NTA gdy wzeszła trawa i owoc uczyniła, tedy się pokazały i kąkole.
4.GDAŃSKA.1881A gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, tedy się pokazał i kąkol.
5.GDAŃSKA.2017A gdy zboże urosło i wydało plon, wtedy ukazał się też kąkol.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy urosła trawa, i owoc uczyniła: tedy się pokazał i kąkol.
7.SZCZEPAŃSKIGdy zaś zboże podrosło, i ziarnem się obsypało, wówczas ukazał się i kąkol.
8.GRZYM1936A kiedy posiew wzeszedł i wyrósł, wtedy pokazał się i kąkol.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy urosło zboże i owoc wydało, wtedy ukazał się i kąkol.
10.DĄBR.GR.1961A gdy urosło zboże i owoc wydało, wtedy ukazał się i kąkol.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.
12.BRYTYJKAA gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.
13.POZNAŃSKAKiedy zboże urosło i wydało owoc, ukazał się i kąkol.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy zboże podrosło i wypuściło kłosy, ukazał się także i kąkol.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy źdźbło urosło oraz wydało owoc, wtedy pokazał się i kąkol.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też kąkol.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy urosło źdźbło i wydało owoc, wtedy pokazała się i życica.