« Mat 13:43 Ewangelia Mateusza 13:44 Mat 13:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaś podobne jest królestwo niebieskie, skarbowi skrytemu w roli, który nalazłszy człowiek zakrył, i zradości jego idzie i wszytko co ma przedaje, i kupuje rolą onę.
2.WUJEK.1923Podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roléj, który nalazłszy człowiek, skrył, a od radości jego odchodzi i wszystko, co ma, przedaje a onę rolą kupuje.
3.RAKOW.NTZasię podobne jest ono Królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli; który nalazszy człowiek skrył, a od wesela dla niego, odchodzi, i wszytkie rzeczy którekolwiek ma, przedaje, a kupuje rolą onę.
4.GDAŃSKA.1881Zasię podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który znalazłszy człowiek skrył, i od radości, którą miał z niego, odchodzi, i wszystko, co ma, sprzedaje, i kupuje onę rolę.
5.GDAŃSKA.2017Ponownie królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił to pole.
6.SOŁOWEYCZYK.MATPodobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu na roli: który nalazłszy człowiek, kryje, a z radości jego odchodzi, i wszystko co ma przedaje, a onę rolę kupuje.
7.SZCZEPAŃSKIZ królestwem niebieskiem ma się podobnie, jak ze skarbem, zakopanym w roli. Znajduje go ktoś i zakopuje, a upojony radością z tego powodu idzie, sprzedaje wszystko, co posiada, i nabywa ową rolę.
8.GRZYM1936Podobne jest królestwo niebieskie do skarbu ukrytego w ziemi: gdy go kto znajdzie, z powrotem chowa go pod ziemią i pełen radości idzie sprzedać wszystko co ma, by tylko kupić tę ziemię.
9.DĄBR.WUL.1973Podobne jest Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego w roli, który, gdy znalazł człowiek, skrył, a przejęty radością idzie i sprzedaje wszystko, co ma, a kupuje ową rolę.
10.DĄBR.GR.1961Podobne jest Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego w roli, który, gdy go człowiek znalazł, skrył, a przejęty radością poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ową rolę.
11.TYSIĄCL.WYD5Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
12.BRYTYJKAPodobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę.
13.POZNAŃSKAKrólestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w ziemi. Człowiek, który go znalazł, ukrył go znowu. Uradowany idzie i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje tę ziemię.
14.WARSZ.PRASKAKrólestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w ziemi. Znalazł go pewien człowiek i ponownie ukrył. A potem, uradowany bardzo, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę ziemię.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znowu podobne jest Królestwo Niebios do skarbu ukrytego w roli, który gdy człowiek znalazł, ukrył, i rozradowany nim, odchodzi oraz sprzedaje wszystko co ma, i kupuje ową rolę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKrólestwo Niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał, i nabył tę rolę.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ponownie podobne jest Królestwo Niebios do skarbu, który jest ukryty w roli, a który człowiek znalazł i ukrył, i z radości odchodzi, i wszystko, co ma sprzedaje, i kupuje tę rolę.