« Mat 13:44 Ewangelia Mateusza 13:45 Mat 13:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaś podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi szukającemu dobrych pereł,
2.WUJEK.1923Zasię podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu dobrych pereł.
3.RAKOW.NTZasię podobne jest ono Królestwo niebieskie człowiekowi Kupcowi, szukającemu dobrych pereł.
4.GDAŃSKA.1881Zasię podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu pięknych pereł;
5.GDAŃSKA.2017Królestwo niebieskie podobne jest też do kupca, który szukał pięknych pereł.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZasię podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu dobrych pereł.
7.SZCZEPAŃSKIA dalej: z królestwem niebieskiem ma się podobnie, jak z {jakimś} kupcem, poszukującym wartościowych pereł.
8.GRZYM1936Podobne jest również królestwo niebieskie do kupca, który perły nabywa
9.DĄBR.WUL.1973Również podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi, poszukującemu pięknych pereł.
10.DĄBR.GR.1961To znowu podobne jest Królestwo Niebieskie kupcowi, poszukującemu pięknych pereł.
11.TYSIĄCL.WYD5Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł.
12.BRYTYJKADalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł,
13.POZNAŃSKAKrólestwo Boże podobne jest również do kupca, który poszukuje pięknych pereł.
14.WARSZ.PRASKAKrólestwo niebieskie jest też podobne do kupca, poszukującego rzadkich pereł.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znowu podobne jest Królestwo Niebios do człowieka kupca szukającego szlachetnych pereł;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKrólestwo Niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ponownie podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł;