« Mat 13:46 Ewangelia Mateusza 13:47 Mat 13:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zasię podobne jest królestwo niebieskie, niewodowi zapuszczonemu do morza, i zkażdego rodzaju zbierającemu,
2.WUJEK.1923Zasię podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze, a ze wszelkiego rodzaju ryb zgromadzającemu.
3.RAKOW.NTZasię podobne jest ono Królestwo niebieskie niewodowi zarzuconemu w morze, i z wszelkiego rodzaju zgromadzającemu.
4.GDAŃSKA.1881Zasię podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze, i ryby wszelkiego rodzaju zagarniającemu.
5.GDAŃSKA.2017Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZasię podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze, a z każdego rodzaju ryb zgromadzającemu.
7.SZCZEPAŃSKIA także: z królestwem niebieskiem ma się podobnie, jak z siecią, zarzuconą w morze, którą się łowi wszystkie rodzaje (ryb).
8.GRZYM1936Podobne też jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze, która wszelkie ryby łowi.
9.DĄBR.WUL.1973Również podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
10.DĄBR.GR.1961To znów podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zapuszczonej w morze, którą zagarnięto ryby wszelkiego rodzaju.
11.TYSIĄCL.WYD5Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
12.BRYTYJKADalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju,
13.POZNAŃSKAKrólestwo niebieskie podobne jest także do niewodu zarzuconego w morze i zagarniającego wszelkiego rodzaju ryby.
14.WARSZ.PRASKAKrólestwo niebieskie jest nadto podobne do sieci, które rzuca się w morze i zagarnia różne rodzaje ryb.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znowu podobne jest Królestwo Niebios do sieci zarzuconej w morze oraz zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDalej Królestwo Niebios przypomina sieć. Zarzuca się ją w morze i zagarnia wszystko.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ponownie podobne jest Królestwo Niebios do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju;