« Mat 13:51 Ewangelia Mateusza 13:52 Mat 13:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł im: Dla tego każdy Doktor nauczon do królestwa niebieskiego, podobny jest człowiekowi domowemu gospodarzowi, który wydawa z skarbu swego nowe (rzeczy) i wiotche.
2.WUJEK.1923Rzekł im: Przetóż każdy Doktor nauczony w królestwie niebieskiem podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wyjmuje z skarbu swego nowe i stare rzeczy.
3.RAKOW.NTA on im mówi: Dla tego każdy uczony w Piśmie uczyniony uczniem do onego Królestwa niebieskiego, podobny jest człowiekowi domowemu Gospodarzowi, który z skarbu swego wyjmuje nowe i stare rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881A on im rzekł: Przetoż każdy nauczony w Piśmie, wyćwiczony w królestwie niebieskiem, podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wynosi z skarbu swego nowe i stare rzeczy.
5.GDAŃSKA.2017A on powiedział do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który jest pouczony o królestwie niebieskim, podobny jest do gospodarza, który wydobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on im rzekł: Przetoż każdy doktor nauczony w królestwie niebieskiem podobny jest człowiekowi, gospodarzowi, który wyjmuje z skarbu swego nowe i stare rzeczy.
7.SZCZEPAŃSKI<On wszakże> powiedział im: A przeto wszelki uczony, obznajomiony z królestwem niebieskiem, podobny jest do pewnego ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa nowe i stare rzeczy.
8.GRZYM1936A on im odrzekł: Dlatego każdy uczony, w królestwie niebieskiem wyćwiczony, podobny jest do ojca rodziny, który dobywa ze swego skarbca rzeczy stare i nowe.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im: Przeto każdy uczony w Piśmie, biegły w nauce o Królestwie Niebieskim, podobny jest do człowieka gospodarza, który dobywa ze skarbca swego rzeczy nowe i stare.
10.DĄBR.GR.1961A on rzekł im: Przeto każdy uczony w Piśmie, biegły w nauce o Królestwie Niebieskim, podobny jest do człowieka gospodarza, który dobywa ze skarbca swego rzeczy nowe i stare.
11.TYSIĄCL.WYD5A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
12.BRYTYJKAA On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy.
13.POZNAŃSKAA On im powiedział: - Dlatego każdy nauczyciel Pisma, który stał się uczniem w królestwie niebieskim, podobny jest do gospodarza, wydobywającego ze swego skarbca nowe i stare rzeczy.
14.WARSZ.PRASKATedy rzekł do nich: Tak więc każdy uczony w Piśmie, gdy staje się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do pana domu, który wydobywa ze swego skarbca to, co nowe, i to, co stare.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on im rzekł: Dlatego każdy uczony w Piśmie, kiedy stanie się uczniem w Królestwie Niebios, podobny jest do człowieka gospodarza, który wyciąga ze swego skarbca nowe i stare.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus powiedział: Dlatego każdy znawca Prawa, który stał się uczniem Królestwa Niebios, przypomina gospodarza, który wyciąga ze swojego skarbca to, co nowe i stare.
17.TOR.NOWE.PRZ.A On powiedział im: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem w Królestwie Niebios, podobny jest do człowieka – pana domu, który wyciąga ze swojego skarbca to, co nowe i to, co stare.